Referenční síť

V roce 2015 byla na základě vícekriteriální analýzy všech nemocnic v ČR vybudovaná referenční síť nemocnic. Vybrané nemocnice pokrývají 4 kategorie z hlediska velikosti a komplexnosti péče. Zástupci páté kategorie vzešlé z metodiky výběru referenčních nemocnic (ZZ s úzkým zaměřením) nejsou v tuto chvíli členy referenční sítě.

V roce 2016 referenční nemocnice podepsaly dodatek ke smlouvě, kde smluvní strany prohlašují, že budou pokračovat ve spolupráci na projektu DRG Restart, a to jejím rozšířením na společnou realizaci projektu „Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“.

Tabulka 1: Typologie zdravotnických zařízení

 

Typ ZZ

Dimenze A
Infrastruktura ZZ pro poskytování péče

Dimenze B
Struktura a komplexnost péče (casemix)

Fakultní a velké
krajské nemocnice

Komplexní infrastruktura

Vyvážená struktura a
kompletní rozsah péče

ZZ vysoce
specializované péče

Komplexní infrastruktura

Vysoce specializovaná péče

Krajské a oblastní nemocnice
s komplexní péčí

Vyšší úroveň infrastruktury

Vyvážená struktura
a široký rozsah péče

Oblastní nemocnice
s nižší komplexností péče

Běžná úroveň infrastruktury

Asymetrická struktura
a nižší rozsah péče

 

Tabulka 2: Seznam nemocnic zapojených do referenční sítě

Číslo
ZZ
Kategorie
ZZ
Název ZZ Kontaktní osoba pro DRG Restart
NEM01 Fakultní nemocnice v Motole Ing. Jiří Čihař 
NEM02 Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
NEM03 Fakultní nemocnice Brno Ing. Robert Czékus, MHA
NEM04 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze JUDr. Vladimír Maxima
NEM05 Fakutní nemocnice u svaté Anny Ing. Markéta Geierová
NEM06 Masarykův onkologický ústav, Brno Ing. Radka Černá
NEM07 Nemocnice Na Homolce Ing. Milan Cejnek, MBA
NEM08 Nemocnice Jihlava  příspěvk.organizace Ing. Milan Havlík
NEM09 Centrum kardiovaskulární a transp. chir., Brno MUDr. Pavel Andres
NEM11 Institut klin.a exper.medicíny v Praze Ing. Jaroslav Káňa MHA
NEM12 Fakultní nemocnice Hradec Králové Ing. Jitka Šmehlíková 
NEM13 Fakultní nemocnice Ostrava Ing. Karel Starostka
NEM14 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
NEM15 Thomayerova nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
NEM16 Nemocnice Na Bulovce Ing. Jiří Svoboda
NEM18 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Ing. Mgr. Dagmar Říhová, Dis.
NEM20 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav  a. s. Štěpánka Havlová
NEM21 Městská nemocnice Čáslav MUDr. Martin Novák
NEM22 Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Ing. Tomáš Stejskal 
NEM23 SZZ Krnov, příspěvková organizace Ing. Karel Siebert, MBA
NEM24 Ústav hematologie a krevní transfuze Ing. Janka Sigačevová, MHA
NEM25 Slezská nemocnice v Opavě, p. o. Ing. Karel Siebert, MBA
NEM26 Nemocnice Strakonice  a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
NEM27 Oblastní nemocnice Trutnov  a.s. Ing. Martin Benírške
NEM28 Ústav pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
NEM29 ÚVNVojenská fakultní nemocnice Praha Ing. Radim Šenk
NEM30 Revmatologický ústav MUDr. Jiří Štolfa
NEM32 MEDITERRASedlčany s.r.o. MUDr. Roman Vanžura
NEM33 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Mgr. Tomáš Krajník
NEM35 Nemocnice Kadaň s.r.o. MUDr. Patricie Kotalíková
NEM37 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Marie Rob
NEM38 Nemocnice Karviná Ráj Ing. Barbora Gilová
NEM39 Nemocnice Havířov Ing. Barbora Gilová
NEM40 Fakutní nemocnice Olomouc Aleš Kotásek, DiS
NEM41 Nemocnice Klatovy MUDr.  Zdeněk Pašek
NEM42 Nemocnice Znojmo  p.o. Ing. Milan Sedláček
NEM46 EUC Klinika Zlín a. s. Ing. Kristýna Němečková
NEM47 Nemocnice Mil. sester sv. Karla Boromejského v Praze Ing. Jiří Veselka, MBA
NEM48 Nemocnice T. G. M. Hodonín Ing. Marek Šlajferčík
NEM49 Nemocnice Nymburk, s.r.o. Mgr. Miloslav Klíma