Dostupné zdroje dat

Typologie ZZ vychází z dat spravovaných ÚZIS ČR, konkrétně dvou národních registrů: Národního registru hospitalizovaných (NRHOSP) a Registru zdravotnických zařízení (RZZ). NRHOSP obsahuje záznamy hospitalizací na lůžkách akutní i následné péče, záznam hospitalizačního případu je rozdělen do tří parametrických celků: hospitalizace na jednom oddělení ZZ, hospitalizační pobyt v ZZ a výkony provedené během hospitalizace (tabulka 1). RZZ obsahuje informace o všech zdravotnických zařízeních v ČR z hlediska druhu zařízení, zřizovatele, respektive rozsahu poskytované péče a jejího zajištění lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky (tabulka 2). Primární parametry registrů byly pro další analýzu použity pro výpočet odvozených parametrů. V analýze byly využity záznamy z let 2010–2012; tříleté časové okno je důležité pro zachycení časových trendů ve struktuře poskytované péče a dosažení statistické stability získaných odhadů.

 

Tabulka 1: Parametrická struktura Registru zdravotnických zařízení

Základní údaje zdravotnického zařízení Údaje jednotlivých oddělení ZZ
 • Identifikační číslo organizace (IČO)
 • Pořadové číslo zařízení v rámci IČO
 • Pořadové číslo detašovaného pracoviště v rámci zařízení
 • Kraj zařízení
 • Okres zařízení (v rámci kraje)
 • Obec zařízení (podle ČSÚ)
 • Druh zdravotnického zařízení
 • Název zdravotnického zařízení
 • Adresa zdravotnického zařízení
 • Kontaktní údaje zdravotnického zařízení
 • Ředitel zdravotnického zařízení
 • Druh vlastnictví
 • Zřizovatel zdravotnického zařízení
 • Forma hospodaření
 • Forma účetnictví
 • Rezort zdravotnického zařízení
 • Institucionální sektor
 • Identifikační číslo organizace (IČO)
 • Pořadové číslo zařízení v rámci IČO
 • Pořadové číslo detašovaného pracoviště v rámci zařízení
 • Druh zdravotnického zařízení
 • Kód oddělení
 • Pořadové číslo oddělení
 • Kód pracoviště
 • Pětimístný kód oddělení
 • Typ lůžek daného oddělení
 • Počet lůžek daného oddělení
 • Přepočtený počet lékařů
 • Přepočtený počet ZPBD

 

Tabulka 2: Parametrická struktura Národního registru hospitalizovaných (vybrané parametry)

Hospitalizační věta pro pobyt na oddělení Pobytová věta za celý hospitalizační případ Výkonová věta za hospitalizaci na oddělení
 • Identifikační číslo ZZ
 • Druh zdravotnického zařízení
 • Kód oddělení, kód pracoviště
 • Demografické údaje pacienta
 • Kraj, okres, obec bydliště pacienta
 • Datum začátku příznaků
 • Datum a čas přijetí do ZZ
 • Doporučení, způsob a důvod přijetí
 • Základní diagnóza a vnější příčina (MKN-10)
 • Další diagnózy (MKN-10)
 • Datum a čas operace
 • Hlavní operační diagnóza
 • Hlavní operační výkon
 • Reoperace a pooperační komplikace
 • Nemocniční nákaza
 • Ošetřovací dny, ošetřovací dny na JIP
 • Datum a způsob ukončení hospitalizace
 • Hlavní a bezprostřední příčina úmrtí pacienta
 • Zdravotní pojišťovna
 • Ošetřovací dny dle jednotlivých kategorií
 • Identifikační kód výkonu
 • Počet výkonů
 • Hlavní diagnóza za pobyt na oddělení
 • DRG skupina
 • Identifikační číslo ZZ
 • Rezort zdravotnického zařízení
 • Druh zdravotnického zařízení
 • Demografické údaje pacienta
 • Kraj, okres, obec bydliště pacienta
 • Datum a čas přijetí do ZZ
 • Doporučení, způsob a důvod přijetí
 • Identifikátor rehospitalizace pro danou dg.
 • Hospitalizace na oddělení (1-5 oddělení)
  • Kód oddělení, kód pracoviště
  • Typ lůžka
  • Základní diagnóza a vnější příčina (MKN-10)
  • Datum, čas a druh operace
  • Hlavní operační diagnóza
  • Hlavní operační výkon
  • Reoperace a pooperační komplikace
  • Ošetřovací dny, ošetřovací dny na JIP
 • Další diagnózy (MKN-10)
 • Datum a způsob ukončení hospitalizace
 • Hlavní diagnóza za pobyt na oddělení
 • Hlavní a bezprostřední příčina úmrtí pacienta
 • Celkový počet ošetřovacích dnů
 • Celkový počet ošetřovacích dnů na JIP
 • DRG skupina
 • Identifikační číslo ZZ
 • Druh zdravotnického zařízení
 • Kód oddělení, kód pracoviště
 • Datum provedení výkonu
 • Kód výkonu
 • Počet provedených výkonů
 • Identifikační kód výkonu
 • Rok propuštění pacienta