Základní charakteristiky zdravotnických zařízení (ZZ) akutní lůžkové péče v ČR