ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1

Vítejte na webovém portálu klasifikačního systému CZ-DRG 3.0 revize 1!

Webový portál CZ-DRG prezentuje oficiální klasifikační pravidla systému CZ-DRG dané verze, obsahuje tedy kombinace klasifikačních faktorů pro zařazení hospitalizačního případu do úrovně MDC, DRG báze a výsledné DRG skupiny. Portál lze využít i pro online zařazení hospitalizačního případu a výpočet skóre závažnosti komorbidit a komplikací hospitalizačního případu dle metodiky CZ-DRG.

2023 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | Nastavení cookies | prosinec 2020