ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1

Datové zdroje pro návrh klasifikačních pravidel

Vývoj klasifikačního systému CZ-DRG vychází z datových zdrojů ÚZIS ČR, které jsou interní součástí systému Národního zdravotního informačního systému nebo byly ÚZIS ČR poskytnuty v rámci plnění projektu DRG Restart. Jedná se o následující informační zdroje:

  • Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS), který obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotních služeb hrazených z v.z.p. včetně akutní lůžkové péče. NRHZS představuje nejširší a datově nejobsáhlejší datový zdroj v rámci Národního zdravotnického informačního systému ČR.
  • data referenčních nemocnic, která jsou předávána poskytovateli akutní lůžkové péče v rámci spolupráce na projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR);
  • Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který je celoplošným populačním registrem, ve kterém jsou evidovány hospitalizace všech osob, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena.
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace