ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

Výběr MDC

Přiřazení Major Diagnostic Category (MDC) je prvním krokem klasifikačního algoritmu CZ-DRG a je až na výjimky realizováno na základě hlavní diagnózy hospitalizačního případu. Soubor MDC tak představuje rozklad množiny diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) do vzájemně se vylučujících skupin. Výjimkami z tohoto pravidla jsou zejména následující situace: MDC 00 Transplantace orgánů a ekonomicky náročné výkony, kam zařazení probíhá na základě kritického výkonu, MDC 12 a 13 zahrnující nemoci a poruchy reprodukční soustavy mužů a žen, kde klasifikace navíc využívá informaci o pohlaví pacienta, MDC 15 Novorozenci a stavy vzniklé v perinatálním období, kam spadají případy dle věku při přijetí, MDC 24 Akutní lůžková rehabilitace, kam spadají případy na základě lůžkové odbornosti i věku pacienta, a MDC 25 Polytrauma, kam jsou zařazeny případy komplexně vyhodnocené jako polytrauma.

Pro další procházení struktury klasifikačního systému CZ-DRG vyberte některou z následujících MDC:

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace