ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 00 Transplantace orgánů nebo krvetvorných buněk a ekonomicky náročné výkony

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

Do MDC 00 jsou klasifikovány dva typy hospitalizací. Za prvné se jedná o veškerou péči o pacienty, u nichž byla provedena transplantace orgánu nebo krvetvorných buněk, kdy struktura DRG bází pokrývá jak hospitalizace v rámci, kterých byla provedena samotná transplantace, tak hospitalizace v rámci nichž byl proveden odběr krvetvorných buněk pro plánovanou autologní transplantaci, hospitalizace jejichž hlavní náplní jsou kontrolní biopsie transplantovaného orgánu a hospitalizace pro akutní rejekci transplantátu. Druhým typem jsou hospitalizace, v rámci nichž pacient strávil 5 a více dnů na umělé plicní ventilaci, aniž by se přitom jednalo o standardní součást péče souvisejícící s primární příčinou hospitalizace pacienta. V systému CZ-DRG jsou pro MDC 00 navrženy celkem 3 DRG kategorie, 20 DRG bází zohledňujících léčebné modality resp. klinickou a terapeutickou podobnost a 54 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 00-I01Transplantace plic
  • 00-I01-01Transplantace plic u pacientů s UPV 1009 a více hodin (43 a více dnů)
  • 00-I01-02Transplantace plic u pacientů s UPV 241-1008 hodin (11-42 dnů)
  • 00-I01-03Transplantace plic u pacientů s UPV do 240 hodin (do 10 dnů)
 • | 00-I02Transplantace srdce
  • 00-I02-01Transplantace srdce u pacientů s dlouhodobou srdeční podporou
  • 00-I02-02Transplantace srdce u pacientů s jiným typem srdeční podpory
  • 00-I02-03Transplantace srdce u pacientů bez srdeční podpory
 • | 00-I03Transplantace jater
  • 00-I03-01Transplantace jater s UPV 505 a více hodin (22 a více dnů)
  • 00-I03-02Transplantace jater s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)
  • 00-I03-03Transplantace jater u pacientů s CC=4
  • 00-I03-04Transplantace jater u pacientů s CC=0-3
 • | 00-I04Transplantace slinivky
  • 00-I04-00Transplantace slinivky
 • | 00-I05Transplantace ledviny
  • 00-I05-01Transplantace ledviny u pacientů s CC=3-4
  • 00-I05-02Transplantace ledviny u pacientů s CC=0-2
 • | 00-I06Transplantace orgánů nezařazených jinde
  • 00-I06-00Transplantace orgánů nezařazených jinde
 • | 00-M01Umělá plicní ventilace 97–240 hodin (5–10 dnů)
  • 00-M01-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 97–240 hodin (5–10 dnů)
  • 00-M01-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 97–240 hodin (5–10 dnů)
  • 00-M01-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 97–240 hodin (5–10 dnů)
  • 00-M01-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 97–240 hodin (5–10 dnů)
 • | 00-M02Umělá plicní ventilace 241–504 hodin (11–21 dnů)
  • 00-M02-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)
  • 00-M02-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)
  • 00-M02-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)
  • 00-M02-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)
 • | 00-M03Umělá plicní ventilace 505–1008 hodin (22–42 dnů)
  • 00-M03-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 505–1008 hodin (22–42 dnů)
  • 00-M03-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 505–1008 hodin (22–42 dnů)
  • 00-M03-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 505–1008 hodin (22–42 dnů)
  • 00-M03-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 505–1008 hodin (22–42 dnů)
 • | 00-M04Umělá plicní ventilace 1009–1800 hodin (43–75 dnů)
  • 00-M04-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 1009–1800 hodin (43–75 dnů)
  • 00-M04-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 1009–1800 hodin (43–75 dnů)
  • 00-M04-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 1009–1800 hodin (43–75 dnů)
  • 00-M04-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 1009–1800 hodin (43–75 dnů)
 • | 00-M05Umělá plicní ventilace 1801 a více hodin (76 a více dnů)
  • 00-M05-01Velký kardiochirurgický výkon a jiné vysoce ekonomicky náročné léčebné modality s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)
  • 00-M05-02Velký chirurgický výkon vyjma kardiochirurgického s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)
  • 00-M05-03Ostatní invazivní, miniinvazivní nebo neinvazivní terapie definovaná kritickým výkonem s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)
  • 00-M05-04Ostatní terapie bez kritického výkonu s UPV 1801 a více hodin (76 a více dnů)
 • | 00-M06Alogenní transplantace krvetvorných buněk
  • 00-M06-01Alogenní transplantace krvetvorných buněk u dětí do 18 let věku
  • 00-M06-02Alogenní transplantace krvetvorných buněk u pacientů ve věku 18 a více let
 • | 00-M07Autologní transplantace krvetvorných buněk pro hematoonkologické onemocnění vyjma mnohočetného myelomu
  • 00-M07-00Autologní transplantace krvetvorných buněk pro hematoonkologické onemocnění vyjma mnohočetného myelomu
 • | 00-M08Autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom
  • 00-M08-00Autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom
 • | 00-M09Autologní transplantace krvetvorných buněk pro jiné onemocnění než hematoonkologické
  • 00-M09-01Autologní transplantace krvetvorných buněk při jiném onemocnění než hematoonkologickém u dětí do 18 let věku
  • 00-M09-02Autologní transplantace krvetvorných buněk při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů ve věku 18 a více let
 • | 00-M10Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění
  • 00-M10-01Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=3-4
  • 00-M10-02Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=0-2
 • | 00-M11Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při jiném onemocnění než hematoonkologickém
  • 00-M11-01Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů s CC=3-4
  • 00-M11-02Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při jiném onemocnění než hematoonkologickém u pacientů s CC=0-2
 • | 00-D01Kontrolní biopsie transplantovaného orgánu
  • 00-D01-01Kontrolní biopsie transplantovaného srdce nebo plic
  • 00-D01-02Kontrolní biopsie pro transplantovanou ledvinu nebo slinivku
  • 00-D01-03Kontrolní biopsie transplantovaných jater
 • | 00-K01Léčba akutní rejekce transplantovaného orgánu
  • 00-K01-01Léčba akutní rejekce transplantovaného orgánu u pacientů s CC=3-4
  • 00-K01-02Léčba akutní rejekce transplantovaného orgánu u pacientů s CC=0-2
 • | 00-K02Léčba akutní rejekce transplantátu krvetvorných buněk
  • 00-K02-00Léčba akutní rejekce transplantátu krvetvorných buněk

2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace