ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 00-I03 Transplantace jater

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

00-I03-01 Transplantace jater s UPV 505 a více hodin (22 a více dnů)

DRG skupina 00-I03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-I03 Transplantace jater, u kterých došlo k umělé plicní ventilaci v délce alespoň 505 hodin (22 dnů).

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Délka ventilace (v hodinách)
    • >= 505
00-I03-02 Transplantace jater s UPV 241–504 hodin (11–21 dnů)

DRG skupina 00-I03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 00-I03 Transplantace jater, u kterých došlo k umělé plicní ventilaci v délce 241 až 504 hodin (11 až 21 dnů).

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Délka ventilace (v hodinách)
    • 241 — 504
00-I03-03 Transplantace jater u pacientů s CC=4

DRG skupina 00-I03-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 4 z DRG báze 00-I03 Transplantace jater.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre závažnosti komorbidit a komplikací
    • = 4
00-I03-04 Transplantace jater u pacientů s CC=0-3

DRG skupina 00-I03-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno maximálně 3 z DRG báze 00-I03 Transplantace jater.

2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace