ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 00-I04 Transplantace slinivky

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-I04 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci slinivky a sice jak samotné tak současně s ledvinou. Případy jsou do této DRG báze klasifikovány bez ohledu na hlavní diagnózu (indikaci) pouze na základě vykázaného kritického výkonu pro transplantaci. Mimo jiné jsou do této DRG báze klasifikovány i veškeré případy s transplantací slinivky a umělou plicní ventilací (bez ohledu na délku). Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 4
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Kritické výkony - transplantace slinivky
    • 51200 TRANSPLANTACE SLINIVKY BŘIŠNÍ
    • 51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY
    • 91701 (DRG) TRANSPLANTACE SLINIVKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace