ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-K02 Léčba akutní rejekce transplantátu krvetvorných buněk

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-K02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, hospitalizovaných pro akutní rejekci transplantátu krvetvorných buněk. Pro tuto DRG bázi jsou na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 20
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - rejekce krvetvorných buněk
    • T860Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace