ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M08 Autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M08 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byla provedena autologní transplantace krvetvorných buněk pro mnohočetný myelom. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - mnohočetný myelom
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
  • 22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Vedlejší diagnózy - mnohočetný myelom
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
  • 22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace