ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M09 Autologní transplantace krvetvorných buněk pro jiné onemocnění než hematoonkologické

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M09 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byla provedena autologní transplantace krvetvorných buněk z jiné než hematoonkologické indikace. Do této DRG báze spadají veškeré autologní transplantace z jiných indikací než pokrývají DRG báze 00-M07 a 00-M08. Pro tuto DRG bázi jsou na základě věku pacienta definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hematoonkologické onemocnění (žádné z uvedených v následujícím seznamu)
  • C810 Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819 Hodgkinův lymfom NS
  • C820 Folikulární lymfom grade I
  • C821 Folikulární lymfom grade II
  • C822 Folikulární lymfom grade III NS
  • C823 Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824 Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825 Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C826 Kožní centrofolikulární lymfom
  • C827 Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829 Folikulární lymfom NS
  • C830 B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831 Lymfom z plášťové zóny
  • C833 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835 Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837 Burkittův lymfom
  • C838 Jiný non-folikulární lymfom
  • C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézaryho syndrom
  • C844 T-buněčný lymfom‚ periferní, nezařazený jinde
  • C845 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C848 Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C849 Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851 B-buněčný lymfom NS
  • C852 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859 Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861 T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864 Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C866 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
  • C880 Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882 Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884 Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
  • C910 Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
  • C911 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914 Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917 Jiná lymfoidní leukemie
  • C918 Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919 Lymfoidní leukemie NS
  • C920 Akutní myeloblastická leukemie (AML)
  • C921 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C923 Myeloidní sarkom
  • C924 Akutní promyelocytická leukemie (PML)
  • C925 Akutní myelomonocytická leukemie
  • C926 Akutní myeloidní leukemie s abnormalitou 11q23
  • C927 Jiná myeloidní leukemie
  • C928 Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve více řadách
  • C929 Myeloidní leukemie NS
  • C930 Akutní monoblastická/monocytická leukemie
  • C931 Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933 Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937 Jiná monocytická leukemie
  • C939 Monocytická leukemie NS
  • C940 Akutní erytroidní leukemie
  • C942 Akutní megakaryoblastická leukemie
  • C943 Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C944 Akutní panmyelóza s myelofibrozou
  • C946 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947 Jiná určená leukemie
  • C950 Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
  • C951 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959 Leukemie NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
  • 22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Kritické výkony - autologní transplantace krvetvorných buněk
  • 22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace