ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 2.0
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M10 Odběr krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M10 zahrnuje hospitalizační případy, v rámci kterých byl proveden odběr krvetvorných buněk pro plánovanou autologní transplantaci z důvodu hematoonkologické indikace. Pro tuto DRG bázi jsou na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 16
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hematoonkologické onemocnění
  • C810Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819Hodgkinův lymfom NS
  • C820Folikulární lymfom grade I
  • C821Folikulární lymfom grade II
  • C822Folikulární lymfom grade III NS
  • C823Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C826Kožní centrofolikulární lymfom
  • C827Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829Folikulární lymfom NS
  • C830B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831Lymfom z plášťové zóny
  • C833B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837Burkittův lymfom
  • C838Jiný non-folikulární lymfom
  • C839Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C840Mycosis fungoides
  • C841Sézaryho syndrom
  • C844T-buněčný lymfom, periferní, nezařazený jinde
  • C845Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C848Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C849Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851B-buněčný lymfom NS
  • C852B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C866Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
  • C880Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
  • C900Mnohočetný myelom
  • C901Plazmocelulární leukemie
  • C902Extramedulární plazmocytom
  • C903Solitární plazmocytom
  • C910Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
  • C911Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917Jiná lymfoidní leukemie
  • C918Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919Lymfoidní leukemie NS
  • C920Akutní myeloblastická leukemie (AML)
  • C921Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C923Myeloidní sarkom
  • C924Akutní promyelocytická leukemie (PML)
  • C925Akutní myelomonocytická leukemie
  • C926Akutní myeloidní leukemie s abnormalitou 11q23
  • C927Jiná myeloidní leukemie
  • C928Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve více řadách
  • C929Myeloidní leukemie NS
  • C930Akutní monoblastická/monocytická leukemie
  • C931Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937Jiná monocytická leukemie
  • C939Monocytická leukemie NS
  • C940Akutní erytroidní leukemie
  • C942Akutní megakaryoblastická leukemie
  • C943Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C944Akutní panmyelóza s myelofibrozou
  • C946Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947Jiná určená leukemie
  • C950Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
  • C951Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959Leukemie NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - separace krvetvorných buněk
  • 22365ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK
  • 96175FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
  • 96177SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE
  • 96179SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
  • 96183KRYOKONZERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU
2020 Klasifikační systém CZ-DRG 2.0 | Prohlášení o používání cookies | září 2019
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace