ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 00-M10 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

00-M10-01 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 00-M10-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 3 až 4 z DRG báze 00-M10 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre závažnosti komorbidit a komplikací
    • 3 — 4
00-M10-02 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění u pacientů s CC=0-2

DRG skupina 00-M10-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací rovno 0 až 2 z DRG báze 00-M10 Separace krvetvorných buněk pro autologní transplantaci při hematoonkologickém onemocnění.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre závažnosti komorbidit a komplikací
    • 0 — 2
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace