ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 00-M12 Kontrolní biopsie transplantovaného orgánu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 00-M12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s transplantovaným orgánem, u kterých byla za hospitalizace provedena kontrolní biopsie transplantovaného orgánu. Pro tuto DRG bázi jsou na základě bioptovaného orgánu definovány 3 DRG skupiny.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 00-A01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - následné vyšetření
  • Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
 • a zároveň
 • | Vedlejší diagnózy - transplantované srdce
  • Z941Transplantované srdce - srdeční transplantát
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - biopsie srdce
  • 17127ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - následné vyšetření
  • Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
 • a zároveň
 • | Vedlejší diagnózy - transplantované plíce
  • Z942Transplantovaná plíce - plicní transplantát
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - biopsie plic
  • 25117CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE
  • 25118TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE
  • 25119BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - následné vyšetření
  • Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
 • a zároveň
 • | Vedlejší diagnózy - transplantovaná ledvina nebo slinivka
  • Z940Transplantovaná ledvina
  • Z948Jiný transplantovaný orgán a tkáň
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - biopsie ledvin
  • 18310RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE
  • 89313PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG - SKIA, UZ, CT)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - následné vyšetření
  • Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
 • a zároveň
 • | Vedlejší diagnózy - transplantovaná játra
  • Z944Transplantovaná játra
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - biopsie jater
  • 15374NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace