Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 01 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro nemoci, poruchy a stavy týkající se jak periferního, tak centrálního nervového systému (včetně např. cerebrovaskulárních onemocnění, poruchy spánku a kraniálního poranění). Jedinou výjimku tvoří onemocnění a poranění míchy, která jsou z důvodu velmi úzké souvislosti s ostatními poruchami páteře jednotně klasifikována do MDC 08. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 01 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimky pro zařazení hospitalizačního případu pouze na základě hlavní diagnózy tvoří novorozenci do 28 dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak hospitalizace pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu nebo krvetvorných buněk (např. při vysokodávkové chemoterapii pro nádory mozku u dětí) nebo dlouhodobou umělou plicní ventilací (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 01 navrženo celkem 20 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 50 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 105 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A066 Amébový mozkový absces (G07*)
  • A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
  • A171 Meningeální tuberkulom (G07*)
  • A178 Jiná TBC nervové soustavy
  • A179 TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
  • A278 Ostatní formy leptospirózy
  • A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  • A390 Meningokoková meningitida(G01*)
  • A504 Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
  • A521 Symptomatická neurosyfilis
  • A522 Asymptomatická neurosyfilis
  • A523 Neurosyfilis NS
  • A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
  • A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
  • A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
  • A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
  • A809 Akutní poliomyelitida NS
  • A810 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  • A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida
  • A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
  • A818 Jiné atypické virové infekce CNS
  • A819 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
  • A820 Sylvatická (lesní) vzteklina
  • A821 Urbánní (městská) vzteklina
  • A829 Vzteklina NS
  • A830 Japonská encefalitida
  • A831 Západní koňská encefalitida
  • A832 Východní koňská encefalitida
  • A833 St. Louiská encefalitida
  • A834 Australská encefalitida
  • A835 Kalifornská encefalitida
  • A836 Encefalitida, původce: virus Rocio
  • A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
  • A839 Virová encefalitida přenášená komáry NS
  • A840 Encefalitida dálného výhodu přenášená klíšťaty
  • A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
  • A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
  • A849 Virová klíšťová encefalitida NS
  • A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)
  • A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)
  • A852 Virová encefalitida přenášená členovci NS
  • A858 Jiná určená virová encefalitida
  • A86 Neurčená virová encefalitida
  • A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)
  • A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)
  • A872 Lymfocytární choriomeningitida
  • A878 Jiné virové meningitidy
  • A879 Virová meningitida NS
  • A880 Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
  • A881 Epidemické vertigo
  • A888 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
  • A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
  • A922 Venezuelská koňská horečka
  • B003 Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
  • B004 Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
  • B010 Varicelová meningitida (G02.0*)
  • B011 Varicelová encefalitida (G05.1*)
  • B020 Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
  • B021 Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
  • B022 Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
  • B050 Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
  • B051 Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
  • B060 Zarděnky s neurologickými komplikacemi
  • B261 Meningitis parotitica (G02.0*)
  • B262 Encephalitis parotitica (G05.1*)
  • B375 Kandidová meningitida (G02.1*)
  • B384 Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
  • B431 Feomykotický absces mozku
  • B451 Mozková kryptokokóza
  • B461 Rinocerebrální mukormykóza
  • B574 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
  • B582 Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
  • B690 Cysticerkóza centrální nervové soustavy
  • B900 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91 Následky poliomyelitidy
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • C470 ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
  • C471 ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
  • C472 ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
  • C473 ZN - periferní nervy hrudníku
  • C474 ZN - periferní nervy břicha
  • C475 ZN - periferní nervy pánve
  • C476 ZN - periferní nervy trupu NS
  • C478 ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
  • C479 ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
  • C700 ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710 ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712 ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713 ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714 ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček - cerebellum
  • C717 ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C722 ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723 ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724 ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725 ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751 ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752 ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753 ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C754 ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
  • C755 ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • C794 Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
  • D320 Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333 Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352 Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353 Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354 Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D355 Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D356 Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D361 Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • D420 Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433 Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443 Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444 Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445 Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
  • D446 Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D447 Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D482 Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • E035 Myxedémové kóma
  • E750 Gangliosidóza GM2
  • E751 Jiná gangliosidóza
  • E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F510 Neorganická nespavost
  • F511 Neorganická hypersomnie
  • F512 Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
  • F513 Náměsíčnictví [somnambulismus]
  • F514 Spánkové děsy [noční děsy - pavor nocturnus]
  • F515 Noční můry
  • F518 Jiné neorganické poruchy spánku
  • F519 Neorganická porucha spánku NS
  • F842 Rettův syndrom
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Intrakraniální absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech ZJ
  • G08 Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G10 Huntingtonova nemoc
  • G110 Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114 Dědičná spastická paraplegie
  • G118 Jiné dědičné ataxie
  • G119 Dědičná ataxie NS
  • G120 Infantilní svalová atrofie, I.typ
  • G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122 Nemoci motorického neuronu
  • G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129 Míšní svalová atrofie NS
  • G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G131 Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132 Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G20 Parkinsonova nemoc
  • G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213 Parkinsonismus postencefalitický
  • G214 Vaskulární parkinsonismus
  • G218 Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219 Sekundární parkinsonismus NS
  • G22 Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230 Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231 Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232 Striátonigrální degenerace
  • G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240 Dystonie způsobená léčivy
  • G241 Idiopatická rodinná dystonie
  • G242 Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243 Spastická tortikolis
  • G244 Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245 Blefarospazmus
  • G248 Jiná dystonie
  • G249 Dystonie NS
  • G250 Esenciální třes
  • G251 Třes vyvolaný léčivy
  • G252 Jiné určené formy třesu
  • G253 Myoklonus
  • G254 Chorea způsobená léčivy
  • G255 Jiná chorea
  • G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G300 Alzheimerova nemoc s časným začátkem
  • G301 Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
  • G308 Jiná Alzheimerova nemoc
  • G309 Alzheimerova nemoc NS
  • G310 Ohraničená mozková atrofie
  • G311 Stařecká degenerace mozku, NJ
  • G312 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
  • G318 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
  • G319 Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
  • G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G35 Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
  • G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
  • G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
  • G369 Akutní roztroušená demyelinizace NS
  • G370 Difuzní skleróza
  • G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
  • G372 Myelinolýza mozkového mostu
  • G373 Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
  • G374 Subakutní nekrotizující myelitida
  • G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
  • G378 Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
  • G379 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
  • G400 Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401 Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402 Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405 Zvláštní epileptické syndromy
  • G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407 Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408 Jiná epilepsie
  • G409 Epilepsie NS
  • G410 Grand mal-status epilepticus
  • G411 Petit mal - status epilepticus
  • G412 Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418 Jiný status epilepticus
  • G419 Status epilepticus NS
  • G430 Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431 Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432 Status migrenosus
  • G433 Komplikovaná migréna
  • G438 Jiná migréna
  • G439 Migréna NS
  • G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442 Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443 Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G453 Prchavá slepota
  • G454 Přechodná celková ztráta paměti
  • G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  • G460 Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467 Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468 Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
  • G471 Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)
  • G472 Poruchy spánkového cyklu
  • G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
  • G474 Narkolepsie a katalepsie
  • G478 Jiné poruchy spánku
  • G479 Porucha spánku NS
  • G500 Neuralgie trojklanného nervu
  • G501 Atypická bolest obličeje
  • G508 Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509 Porucha trojklanného nervu NS
  • G510 Bellova obrna
  • G511 Ganglionitis geniculata
  • G512 Melkerssonův syndrom
  • G513 Klonický hemifaciální spazmus
  • G514 Lícní myokymie
  • G518 Jiné poruchy lícního nervu
  • G519 Porucha lícního nervu NS
  • G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529 Porucha mozkového nervu NS
  • G530 Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531 Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
  • G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
  • G542 Poruchy krčních kořenů, NJ
  • G543 Poruchy hrudních kořenů, NJ
  • G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
  • G545 Neuralgická amyotrofie
  • G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
  • G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
  • G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
  • G549 Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G560 Syndrom karpálního tunelu
  • G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
  • G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
  • G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
  • G564 Kausalgie
  • G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G569 Mononeuropatie horní končetiny NS
  • G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
  • G571 Meralgie parestetická
  • G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
  • G573 Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
  • G574 Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
  • G575 Syndrom tarzálního tunelu
  • G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
  • G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579 Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální
  • G587 Mononeuritis multiplex
  • G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589 Mononeuropatie NS
  • G590 Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598 Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601 Refsumova nemoc
  • G602 Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
  • G603 Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609 Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610 Guillainův-Barréův syndrom
  • G611 Sérová neuropatie
  • G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619 Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621 Alkoholická polyneuropatie
  • G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628 Jiné určené polyneuropatie
  • G629 Polyneuropatie NS
  • G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632 Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633 Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635 Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636 Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638 Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G700 Myasthenia gravis
  • G701 Toxické myoneurální poruchy
  • G702 Vrozená nebo vývojová myastenie
  • G708 Jiné určené myoneurální poruchy
  • G709 Myoneurální porucha NS
  • G730 Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
  • G731 Lambertův-Eatonův syndrom (C80+)
  • G732 Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00-D48+)
  • G733 Myastenické syndromy při jiných nemocech ZJ
  • G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G901 Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G902 Hornerův syndrom
  • G903 Multisystémová degenerace
  • G904 Autonomní dysreflexie
  • G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909 Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933 Povirový syndrom únavy
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese - stlačení - mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960 Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961 Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969 Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
  • I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
  • I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
  • I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
  • I614 Intracerebrální krvácení do mozečku
  • I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor
  • I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618 Jiné intracerebrální krvácení
  • I619 Intracerebrální krvácení NS
  • I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • I630 Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631 Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633 Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634 Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636 Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638 Jiný mozkový infarkt
  • I639 Mozkový infarkt NS
  • I64 Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida, NJ
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky nitromozkového krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • I725 Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726 Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
  • M7920 Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921 Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922 Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923 Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924 Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925 Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926 Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927 Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928 Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929 Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
  • M8529 Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809 Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952 Jiná získaná deformita hlavy
  • P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109 Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112 Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113 Poranění lícního nervu za porodu
  • P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P119 Poranění centrální nervové soustavy za porodu NS
  • P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131 Jiná poranění lebky za porodu
  • P140 Obrna pažního pletence; Erbův typ, způs. poraněním za porodu
  • P141 Obrna pažního pletence; Klumpkeové typ, způs. poraněním za porodu
  • P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
  • P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
  • P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
  • P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
  • P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
  • P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
  • P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
  • P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578 Jiný určený jádrový ikterus
  • P579 Jádrový ikterus NS
  • P90 Křeče u novorozence
  • P910 Novorozenecká mozková ischemie
  • P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912 Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913 Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914 Novorozenecký mozkový útlum
  • P915 Novorozenecké kóma
  • P916 Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919 Porucha stavu mozku novorozence NS
  • P940 Přechodná myastenia gravis novorozence
  • P963 Široké lební švy u novorozence
  • Q000 Anencefalie
  • Q001 Kraniorachischisis
  • Q002 Iniencefalie
  • Q010 Encefalokéla frontální
  • Q011 Encefalokéla nazofrontální
  • Q012 Encefalokéla okcipitální
  • Q018 Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019 Encefalokéla NS
  • Q02 Microcephalia
  • Q030 Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031 Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038 Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039 Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040 Vrozené vady corpus callosum
  • Q041 Arhinencephalia
  • Q042 Holoprosencephalia
  • Q043 Jiné redukční deformity mozku
  • Q044 Dysplazie septi optici
  • Q045 Megalencephalia
  • Q046 Vrozené mozkové cysty
  • Q048 Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049 Vrozené vady mozku NS
  • Q070 Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078 Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079 Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283 Jiné malformace mozkových cév
  • Q672 Dolichocefalie
  • Q673 Plagiocefalie
  • Q674 Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750 Craniosynostosis
  • Q751 Kraniofaciální dysostóza
  • Q752 Hypertelorismus
  • Q753 Makrocefalie
  • Q758 Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759 Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851 Tuberózní skleróza
  • Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
  • R200 Anestezie kůže
  • R201 Hypestezie kůže
  • R202 Parestezie kůže
  • R203 Hyperestezie
  • R208 Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250 Abnormální pohyby hlavy
  • R251 Třes - tremor NS
  • R252 Křeče a spazmy
  • R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260 Ataktická chůze
  • R261 Paralytická chůze
  • R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270 Ataxie NS
  • R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291 Meningismus
  • R292 Abnormální reflexy
  • R293 Abnormální postoj (držení těla)
  • R298 J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400 Spavost - somnolence
  • R401 Ztrnulost - stupor
  • R402 Bezvědomí - kóma NS
  • R430 Anosmie
  • R431 Parosmie
  • R432 Parageusie
  • R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470 Dysfázie a afázie
  • R51 Bolest hlavy NS
  • R521 Chronická neztišitelná bolest
  • R560 Febrilní křeče
  • R568 Jiné a neurčené křeče
  • R900 Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930 Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940 Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941 Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • S0200 Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201 Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210 Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211 Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041 Poranění okohybného nervu
  • S042 Poranění kladkového nervu
  • S043 Poranění trojklaného nervu
  • S044 Poranění odtahovacího nervu
  • S045 Poranění lícního nervu
  • S046 Poranění sluchového nervu
  • S047 Poranění přídatného nervu
  • S048 Poranění jiných mozkových nervů
  • S049 Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600 Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601 Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610 Traumatický edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Traumatický edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • S143 Poranění pažní pleteně - brachiálního plexu
  • S144 Poranění periferních nervů krku
  • S145 Poranění krčních sympatických nervů
  • S146 Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S243 Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244 Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245 Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246 Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346 Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348 Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440 Poranění loketního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442 Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443 Poranění ramenního - axilárního - nervu
  • S444 Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
  • S445 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
  • S541 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
  • S543 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
  • S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640 Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642 Poranění vřeteního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
  • S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
  • S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740 Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840 Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
  • S841 Poranění nervu lýtkového - fibulárního - v úrovni bérce
  • S842 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
  • S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940 Poranění zevního plantárního nervu
  • S941 Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942 Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T0200 Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201 Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
  • T062 Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094 Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T144 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
  • T850 Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851 Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903 Následky poranění mozkových nervů
  • T905 Následky nitrolebního poranění
  • T924 Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace