Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-C03 Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-C03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byla podána chemoterapie nebo cílená léčba. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě podaného léčiva.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 30
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-Z01, 01-N01, 01-N02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715ZN - mozková komora
  • C716ZN - mozeček - cerebellum
  • C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718ZN - léze přesahující mozek
  • C719ZN - mozek NS
  • C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
 • | Hlavní diagnózy - novotvary periferních nervů
  • C470ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
  • C471ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
  • C472ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
  • C473ZN - periferní nervy hrudníku
  • C474ZN - periferní nervy břicha
  • C475ZN - periferní nervy pánve
  • C476ZN - periferní nervy trupu NS
  • C478ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
  • C479ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
  • C754ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
  • C755ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • C794Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
  • D355Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D356Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D361Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • D446Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D447Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D482Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
 • | Hlavní diagnózy - autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy
  • G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
  • G35Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
  • G360Neuromyelitis optica [Devicova]
  • G368Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
  • G369Akutní roztroušená demyelinizace NS
  • G370Difuzní skleróza
  • G371Centrální demyelinizace corpus callosum
  • G372Myelinolýza mozkového mostu
  • G373Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
  • G374Subakutní nekrotizující myelitida
  • G375Koncentrická skleróza [Balóova]
  • G378Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
  • G379Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - aplikace cytostatik nebo biologické léčby
  • 42510NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)
  • 42520APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace