Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-D03 Transkraniální sono pro subarachnoidální krvácení

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-D03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se subarachnoidálním a jiným netraumatickým extracerebrálním krvácením, kteří byli diagnostikováni pomocí transkraniálního sona. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze D — diagnostická s kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 28
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F11
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609Subarachnoidální krvácení NS
  • I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621Neúrazové extradurální krvácení
  • I629Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transkraniální sono
  • 29330TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE - TCCS
  • 29350TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING)
  • 89525DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace