Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I07 Opakovaný chirurgický výkon s kraniotomií nebo návrtem

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon na lebce nebo mozku alespoň ve 2 různých dnech. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-Z02, 01-F01, 01-F04, 01-F09, 01-F10, 01-F11, 01-F12, 01-N01, 01-V01, 01-T01, 01-X01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - ischemické cévní mozkové příhody
  • G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  • I630Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638Jiný mozkový infarkt
  • I639Mozkový infarkt NS
  • I64Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
 • | Hlavní diagnózy - intracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
  • I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
  • I612Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
  • I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
  • I614Intracerebrální krvácení do mozečku
  • I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
  • I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618Jiné intracerebrální krvácení
  • I619Intracerebrální krvácení NS
  • P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
  • P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P526Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609Subarachnoidální krvácení NS
  • I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621Neúrazové extradurální krvácení
  • I629Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G460Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672Mozková ateroskleróza
  • I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674Hypertenzní encefalopatie
  • I675Nemoc moyamoya
  • I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677Mozková arteritida, NJ
  • I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679Cévní onemocnění mozku NS
  • I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nervové soustavy
  • P963Široké lební švy u novorozence
  • Q000Anencefalie
  • Q001Kraniorachischisis
  • Q002Iniencefalie
  • Q010Encefalokéla frontální
  • Q011Encefalokéla nazofrontální
  • Q012Encefalokéla okcipitální
  • Q018Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019Encefalokéla NS
  • Q02Microcephalia
  • Q030Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040Vrozené vady corpus callosum
  • Q041Arhinencephalia
  • Q042Holoprosencephalia
  • Q043Jiné redukční deformity mozku
  • Q044Dysplazie septi optici
  • Q045Megalencephalia
  • Q046Vrozené mozkové cysty
  • Q048Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049Vrozené vady mozku NS
  • Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283Jiné malformace mozkových cév
  • Q672Dolichocefalie
  • Q673Plagiocefalie
  • Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750Craniosynostosis
  • Q751Kraniofaciální dysostóza
  • Q752Hypertelorismus
  • Q753Makrocefalie
  • Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851Tuberózní skleróza
  • Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
 • | Hlavní diagnózy - epilepsie
  • G400Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405Zvláštní epileptické syndromy
  • G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408Jiná epilepsie
  • G409Epilepsie NS
  • G410Grand mal-status epilepticus
  • G411Petit mal - status epilepticus
  • G412Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418Jiný status epilepticus
  • G419Status epilepticus NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715ZN - mozková komora
  • C716ZN - mozeček - cerebellum
  • C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718ZN - léze přesahující mozek
  • C719ZN - mozek NS
  • C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění nervové soustavy
  • A066Amébový mozkový absces (G07*)
  • A170Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
  • A171Meningeální tuberkulom (G07*)
  • A178Jiná TBC nervové soustavy
  • A179TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
  • A278Ostatní formy leptospirózy
  • A321Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  • A390Meningokoková meningitida(G01*)
  • A504Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
  • A521Symptomatická neurosyfilis
  • A522Asymptomatická neurosyfilis
  • A523Neurosyfilis NS
  • A800Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
  • A801Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
  • A802Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
  • A803Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
  • A809Akutní poliomyelitida NS
  • A810Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  • A811Subakutní sklerotizující panencefalitida
  • A812Progresivní multifokální leukoencefalopatie
  • A818Jiné atypické virové infekce CNS
  • A819Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
  • A820Sylvatická (lesní) vzteklina
  • A821Urbánní (městská) vzteklina
  • A829Vzteklina NS
  • A830Japonská encefalitida
  • A831Západní koňská encefalitida
  • A832Východní koňská encefalitida
  • A833St. Louiská encefalitida
  • A834Australská encefalitida
  • A835Kalifornská encefalitida
  • A836Encefalitida, původce: virus Rocio
  • A838Jiná virová encefalitida přenášená komáry
  • A839Virová encefalitida přenášená komáry NS
  • A840Encefalitida dálného výhodu přenášená klíšťaty
  • A841Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
  • A848Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
  • A849Virová klíšťová encefalitida NS
  • A850Enterovirová encefalitida (G05.1*)
  • A851Adenovirová encefalitida (G05.1*)
  • A852Virová encefalitida přenášená členovci NS
  • A858Jiná určená virová encefalitida
  • A86Neurčená virová encefalitida
  • A870Enterovirová meningitida (G02.0*)
  • A871Adenovirová meningitida (G02.0*)
  • A872Lymfocytární choriomeningitida
  • A878Jiné virové meningitidy
  • A879Virová meningitida NS
  • A880Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
  • A881Epidemické vertigo
  • A888Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
  • A89Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
  • A922Venezuelská koňská horečka
  • B003Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
  • B004Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
  • B010Varicelová meningitida (G02.0*)
  • B011Varicelová encefalitida (G05.1*)
  • B020Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
  • B021Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
  • B022Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
  • B050Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
  • B051Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
  • B060Zarděnky s neurologickými komplikacemi
  • B261Meningitis parotitica (G02.0*)
  • B262Encephalitis parotitica (G05.1*)
  • B375Kandidová meningitida (G02.1*)
  • B384Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
  • B431Feomykotický absces mozku
  • B451Mozková kryptokokóza
  • B461Rinocerebrální mukormykóza
  • B574Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
  • B582Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
  • B690Cysticerkóza centrální nervové soustavy
  • G000Hemofilová meningitida
  • G001Pneumokoková meningitida
  • G002Streptokoková meningitida
  • G003Stafylokoková meningitida
  • G008Jiná bakteriální meningitida
  • G009Bakteriální meningitida NS
  • G01Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021Meningitida při mykózách ZJ
  • G028Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030Nepyogenní meningitida
  • G031Chronická meningitida
  • G032Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039Meningitida NS
  • G040Akutní diseminovaná encefalitida
  • G042Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
  • G049Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060Intrakraniální absces a granulom
  • G062Extradurální a subdurální absces NS
  • G07Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - hydrocefalus
  • G910Komunikující hydrocefalus
  • G911Obstrukční hydrocefalus
  • G912Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918Jiný hydrocefalus
  • G919Hydrocefalus NS
  • G940Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů
  • P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113Poranění lícního nervu za porodu
  • P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131Jiná poranění lebky za porodu
  • S0200Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041Poranění okohybného nervu
  • S042Poranění kladkového nervu
  • S043Poranění trojklaného nervu
  • S044Poranění odtahovacího nervu
  • S045Poranění lícního nervu
  • S046Poranění sluchového nervu
  • S047Poranění přídatného nervu
  • S048Poranění jiných mozkových nervů
  • S049Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610Traumatický edém mozku; neotevřená rána
  • S0611Traumatický edém mozku; otevřená rána
  • S0620Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • T0200Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91Následky poliomyelitidy
  • B941Následky virové encefalitidy
  • E035Myxedémové kóma
  • E750Gangliosidóza GM2
  • E751Jiná gangliosidóza
  • E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072Postkomoční syndrom
  • F842Rettův syndrom
  • G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453Prchavá slepota
  • G454Přechodná celková ztráta paměti
  • G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904Autonomní dysreflexie
  • G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92Toxická encefalopatie
  • G930Mozkové cysty
  • G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933Povirový syndrom únavy
  • G934Encefalopatie NS
  • G935Komprese - stlačení - mozku
  • G936Edém mozku
  • G937Reyeův syndrom
  • G938Jiné určené poruchy mozku
  • G939Porucha mozku NS
  • G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691Následky nitromozkového krvácení
  • I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693Následky mozkového infarktu
  • I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952Jiná získaná deformita hlavy
  • P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578Jiný určený jádrový ikterus
  • P579Jádrový ikterus NS
  • P90Křeče u novorozence
  • P910Novorozenecká mozková ischemie
  • P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914Novorozenecký mozkový útlum
  • P915Novorozenecké kóma
  • P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200Anestezie kůže
  • R201Hypestezie kůže
  • R202Parestezie kůže
  • R203Hyperestezie
  • R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250Abnormální pohyby hlavy
  • R251Třes - tremor NS
  • R252Křeče a spazmy
  • R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260Ataktická chůze
  • R261Paralytická chůze
  • R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270Ataxie NS
  • R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291Meningismus
  • R292Abnormální reflexy
  • R293Abnormální postoj (držení těla)
  • R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400Spavost - somnolence
  • R401Ztrnulost - stupor
  • R402Bezvědomí - kóma NS
  • R430Anosmie
  • R431Parosmie
  • R432Parageusie
  • R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470Dysfázie a afázie
  • R521Chronická neztišitelná bolest
  • R560Febrilní křeče
  • R568Jiné a neurčené křeče
  • R900Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903Následky poranění mozkových nervů
  • T905Následky nitrolebního poranění
  • T924Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na lebce nebo mozku
  • 56111ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU
  • 56113INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE
  • 56117INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI
  • 56119DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE
  • 56121INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ
  • 56125OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
  • 56129VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSEN
  • 56131OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI
  • 56133VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOCKEY- SCARFF
  • 56135KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU
  • 56137KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY
  • 56139HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ
  • 56141HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ
  • 56142MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ
  • 56143DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU
  • 56145OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY
  • 56147OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE
  • 56151TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE
  • 56153EXTRA - INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 56157KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES
  • 56159KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
  • 56161NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
  • 56163ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU
  • 56165STEREOTAXE
  • 56167VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE
  • 56169VENTRIKULOSKOPIE
  • 56173NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM
  • 56174ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS
  • 56175ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM
  • 56177KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRANIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO..
  • 56227DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU
  • 90980(DRG) IMPLANTACE NEBO VÝMĚNA NEDOBÍJECÍHO GENERÁTORU PULZŮ PRO VAGOVOU NEUROSTIMULACI
 • a zároveň
 • | Počet dnů s operačním výkonem na lebce nebo mozku
  • >= 2
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace