ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I08 Chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě opakovaného výkonu, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-Z02, 01-F04, 01-F09, 01-F10, 01-F11, 01-F12, 01-V01, 01-T01, 01-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - ischemické cévní mozkové příhody
  • G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459 Tranzitorní ischemická ataka (TIA) NS
  • I630 Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631 Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633 Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634 Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635 Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636 Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638 Jiný mozkový infarkt
  • I639 Mozkový infarkt NS
  • I64 Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
 • | Hlavní diagnózy - intracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I610 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ podkorové
  • I611 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry‚ korové
  • I612 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do hemisféry NS
  • I613 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkového kmene
  • I614 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozečku
  • I615 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení do mozkových komor
  • I616 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618 Jiné intracerebrální (nitromozkové) krvácení
  • I619 Intracerebrální (nitromozkové) krvácení NS
  • P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522 Nitrokomorové (neúraz.) krvácení třet. a čtvrt. stupně u plodu a nov.
  • P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524 Intracerebrální (nitromozkové) (neúrazové) krvácení u plodu a nov.
  • P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I620 Neúrazové subdurální krvácení
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Nitrolební krvácení (neúrazové) NS
  • P525 Subarachnoidální (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08 Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
  • G460 Syndrom střední tepny mozkové (I66.0+)
  • G461 Syndrom přední tepny mozkové (I66.1+)
  • G462 Syndrom zadní tepny mozkové (I66.2+)
  • G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467 Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468 Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida nezařazená jinde
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725 Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726 Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
 • | Hlavní diagnózy - hydrocefalus
  • G910 Komunikující hydrocefalus
  • G911 Obstrukční hydrocefalus
  • G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
  • G913 Poúrazový hydrocefalus NS
  • G918 Jiný hydrocefalus
  • G919 Hydrocefalus NS
  • G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00-B99+)
  • G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00-D48+)
  • G942 Hydrocefalus při jiných nemocech ZJ
  • P917 Získaný hydrocefalus novorozence
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B220 Onem. HIV, s následkem: encefalopatií
  • B900 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91 Následky poliomyelitidy
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • E035 Myxedémové kóma
  • E750 Gangliosidóza GM2
  • E751 Jiná gangliosidóza
  • E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F842 Rettův syndrom
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453 Prchavá slepota
  • G454 Přechodná celková amnézie
  • G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901 Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]
  • G904 Autonomní dysreflexie
  • G905 Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I
  • G906 Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II
  • G907 Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ
  • G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909 Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
  • G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933 Postvirový syndrom únavy
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G943 Encefalopatie při nemocech zařazených jinde
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960 Prosakování mozkomíšního moku
  • G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde
  • G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969 Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970 Prosakování mozkomíšního moku po punkci
  • G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde
  • G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky intracerebrálního (nitromozkového) krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní mozkové příhody neurčené jako krvácení nebo infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529 Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809 Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952 Jiná získaná deformita hlavy
  • P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578 Jiný určený jádrový ikterus
  • P579 Jádrový ikterus NS
  • P90 Křeče u novorozence
  • P910 Novorozenecká mozková ischemie
  • P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912 Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913 Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914 Novorozenecký mozkový útlum
  • P915 Novorozenecké kóma
  • P916 Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919 Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200 Anestezie kůže
  • R201 Hypestezie kůže
  • R202 Parestezie kůže
  • R203 Hyperestezie
  • R208 Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250 Abnormální pohyby hlavy
  • R251 Třes [tremor] NS
  • R252 Křeče a spazmy
  • R253 Fascikulace (záškuby) svalových snopečků
  • R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260 Ataktická chůze
  • R261 Paralytická chůze
  • R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270 Ataxie NS
  • R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291 Meningismus
  • R292 Abnormální reflexy
  • R293 Abnormální postoj (držení těla)
  • R298 J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400 Spavost (somnolence)
  • R401 Ztrnulost (stupor)
  • R402 Bezvědomí (kóma) NS
  • R430 Anosmie
  • R431 Parosmie
  • R432 Parageuzie
  • R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470 Dysfázie a afázie
  • R521 Chronická neztišitelná bolest
  • R560 Febrilní křeče
  • R568 Jiné a neurčené křeče
  • R900 Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách CNS
  • R930 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. lebky a hlavy nezařazené jinde
  • R940 Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941 Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850 Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851 Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903 Následky poranění mozkových nervů
  • T905 Následky nitrolebního poranění
  • T924 Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění nervové soustavy
  • A066 Amébový mozkový absces (G07*)
  • A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
  • A171 Meningeální tuberkulom (G07*)
  • A178 Jiná TBC nervové soustavy
  • A179 TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
  • A203 Morová meningitida
  • A278 Ostatní formy leptospirózy
  • A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  • A390 Meningokoková meningitida (G01*)
  • A504 Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
  • A521 Symptomatická neurosyfilis
  • A522 Asymptomatická neurosyfilis
  • A523 Neurosyfilis NS
  • A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
  • A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
  • A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
  • A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
  • A809 Akutní poliomyelitida NS
  • A810 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  • A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida
  • A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
  • A818 Jiné atypické virové infekce CNS
  • A819 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
  • A820 Sylvatická (lesní) vzteklina
  • A821 Urbánní (městská) vzteklina
  • A829 Vzteklina NS
  • A830 Japonská encefalitida
  • A831 Západní koňská encefalitida
  • A832 Východní koňská encefalitida
  • A833 St. Louiská encefalitida
  • A834 Australská encefalitida
  • A835 Kalifornská encefalitida
  • A836 Encefalitida, původce: virus Rocio
  • A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
  • A839 Virová encefalitida přenášená komáry NS
  • A840 Encefalitida dáln. vých. přenášená klíšťaty (ruská jarně-letní encef.)
  • A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
  • A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
  • A849 Virová klíšťová encefalitida NS
  • A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)
  • A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)
  • A852 Virová encefalitida přenášená členovci NS
  • A858 Jiná určená virová encefalitida
  • A86 Neurčená virová encefalitida
  • A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)
  • A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)
  • A872 Lymfocytární choriomeningitida
  • A878 Jiné virové meningitidy
  • A879 Virová meningitida NS
  • A880 Enterovirová exantémová horečka (bostonská vyrážka)
  • A881 Epidemické vertigo
  • A888 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
  • A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
  • A922 Venezuelská koňská horečka
  • B003 Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
  • B004 Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
  • B010 Varicelová meningitida (G02.0*)
  • B011 Varicelová encefalitida (G05.1*)
  • B020 Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
  • B021 Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
  • B022 Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
  • B050 Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
  • B051 Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
  • B060 Zarděnky s neurologickými komplikacemi
  • B261 Parotitická meningitida (G02.0*)
  • B262 Parotitická encefalitida (G05.1*)
  • B375 Kandidová meningitida (G02.1*)
  • B384 Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
  • B431 Feomykotický absces mozku
  • B451 Mozková kryptokokóza
  • B461 Rinocerebrální mukormykóza
  • B500 Malárie s mozkovými komplik., původce: Plasmodium falciparum
  • B574 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
  • B582 Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
  • B690 Cysticerkóza centrální nervové soustavy
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiná encefalitida, myelitida a encefalomyelitida
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Nitrolební absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
 • | Hlavní diagnózy - kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů
  • P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109 Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112 Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113 Poranění lícního nervu za porodu
  • P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131 Jiná poranění lebky za porodu
  • S0200 Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201 Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210 Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211 Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041 Poranění okohybného nervu
  • S042 Poranění kladkového nervu
  • S043 Poranění trojklaného nervu
  • S044 Poranění odtahovacího nervu
  • S045 Poranění lícního nervu
  • S046 Poranění sluchového nervu
  • S047 Poranění přídatného nervu
  • S048 Poranění jiných mozkových nervů
  • S049 Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600 Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601 Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610 Úrazový edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Úrazový edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • T0200 Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201 Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nervové soustavy
  • P963 Široké lební švy u novorozence
  • Q000 Anencefalie
  • Q001 Kraniorachischisis
  • Q002 Iniencefalie
  • Q010 Encefalokéla frontální
  • Q011 Encefalokéla nazofrontální
  • Q012 Encefalokéla okcipitální
  • Q018 Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019 Encefalokéla NS
  • Q02 Mikrocefalie
  • Q030 Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031 Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038 Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039 Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040 Vrozené vady corpus callosum
  • Q041 Arinencefalie [arhinencephalia]
  • Q042 Holoprosencefalie [holoprosencephalia]
  • Q043 Jiné redukční deformity mozku
  • Q044 Dysplázie septi optici
  • Q045 Megalocefalie
  • Q046 Vrozené mozkové cysty
  • Q048 Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049 Vrozené vady mozku NS
  • Q070 Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078 Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079 Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283 Jiné malformace mozkových cév
  • Q672 Dolichocefalie
  • Q673 Plagiocefalie
  • Q674 Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750 Kraniosynostóza
  • Q751 Kraniofaciální dysostóza
  • Q752 Hypertelorismus
  • Q753 Makrocefalie
  • Q758 Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759 Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851 Tuberózní skleróza
  • Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na úrovni lebky a tvrdé pleny
  • 56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE
  • 56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE
  • 56135 KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU
  • 56137 KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY
  • 56145 OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY
  • 56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE
  • 56151 TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE
  • 56227 DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU
  • 65211 OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU
  • 65219 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ
  • 65329 ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP
  • 65337 NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.
  • 65341 OSTEOTOMIE LE FORT III.
  • 65343 OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU
  • 65345 OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I.
  • 65943 UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU
  • 65947 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE
  • 65965 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ
  • 65969 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC
  • 65971 KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ - U OSTEOTOMIE
  • 65973 KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ
  • 65979 REMODELACE ČELA
  • 65981 OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY
  • 65985 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ
  • 75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
  • 75377 DEKOMPRESE 1 - 2 STĚN OČNICE
  • 75379 REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ
  • 75381 REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
  • 75415 LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO)
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace