Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I10 Chirurgický výkon transsfenoidálním přístupem

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon transsfenoidálním přístupem. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-N01, 01-V01, 01-X01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715ZN - mozková komora
  • C716ZN - mozeček - cerebellum
  • C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718ZN - léze přesahující mozek
  • C719ZN - mozek NS
  • C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nervové soustavy
  • P963Široké lební švy u novorozence
  • Q000Anencefalie
  • Q001Kraniorachischisis
  • Q002Iniencefalie
  • Q010Encefalokéla frontální
  • Q011Encefalokéla nazofrontální
  • Q012Encefalokéla okcipitální
  • Q018Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019Encefalokéla NS
  • Q02Microcephalia
  • Q030Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040Vrozené vady corpus callosum
  • Q041Arhinencephalia
  • Q042Holoprosencephalia
  • Q043Jiné redukční deformity mozku
  • Q044Dysplazie septi optici
  • Q045Megalencephalia
  • Q046Vrozené mozkové cysty
  • Q048Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049Vrozené vady mozku NS
  • Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283Jiné malformace mozkových cév
  • Q672Dolichocefalie
  • Q673Plagiocefalie
  • Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750Craniosynostosis
  • Q751Kraniofaciální dysostóza
  • Q752Hypertelorismus
  • Q753Makrocefalie
  • Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851Tuberózní skleróza
  • Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91Následky poliomyelitidy
  • B941Následky virové encefalitidy
  • E035Myxedémové kóma
  • E750Gangliosidóza GM2
  • E751Jiná gangliosidóza
  • E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072Postkomoční syndrom
  • F842Rettův syndrom
  • G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453Prchavá slepota
  • G454Přechodná celková ztráta paměti
  • G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904Autonomní dysreflexie
  • G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92Toxická encefalopatie
  • G930Mozkové cysty
  • G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933Povirový syndrom únavy
  • G934Encefalopatie NS
  • G935Komprese - stlačení - mozku
  • G936Edém mozku
  • G937Reyeův syndrom
  • G938Jiné určené poruchy mozku
  • G939Porucha mozku NS
  • G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691Následky nitromozkového krvácení
  • I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693Následky mozkového infarktu
  • I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952Jiná získaná deformita hlavy
  • P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578Jiný určený jádrový ikterus
  • P579Jádrový ikterus NS
  • P90Křeče u novorozence
  • P910Novorozenecká mozková ischemie
  • P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914Novorozenecký mozkový útlum
  • P915Novorozenecké kóma
  • P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200Anestezie kůže
  • R201Hypestezie kůže
  • R202Parestezie kůže
  • R203Hyperestezie
  • R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250Abnormální pohyby hlavy
  • R251Třes - tremor NS
  • R252Křeče a spazmy
  • R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260Ataktická chůze
  • R261Paralytická chůze
  • R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270Ataxie NS
  • R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291Meningismus
  • R292Abnormální reflexy
  • R293Abnormální postoj (držení těla)
  • R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400Spavost - somnolence
  • R401Ztrnulost - stupor
  • R402Bezvědomí - kóma NS
  • R430Anosmie
  • R431Parosmie
  • R432Parageusie
  • R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470Dysfázie a afázie
  • R521Chronická neztišitelná bolest
  • R560Febrilní křeče
  • R568Jiné a neurčené křeče
  • R900Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903Následky poranění mozkových nervů
  • T905Následky nitrolebního poranění
  • T924Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon transsfenoidálním přístupem
  • 56141HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ
  • 56175ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace