Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-I17 Chirurgický výkon na jiných periferních nervech

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-I17 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byl proveden chirurgický výkon na periferních nervech. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě typu provedeného výkonu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F07, 01-N02, 01-T02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary periferních nervů
  • C470ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
  • C471ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
  • C472ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
  • C473ZN - periferní nervy hrudníku
  • C474ZN - periferní nervy břicha
  • C475ZN - periferní nervy pánve
  • C476ZN - periferní nervy trupu NS
  • C478ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
  • C479ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
  • C754ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
  • C755ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • C794Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
  • D355Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D356Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D361Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • D446Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D447Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D482Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
 • | Hlavní diagnózy - poranění periferních nervů
  • P140Obrna pažního pletence; Erbův typ, způs. poraněním za porodu
  • P141Obrna pažního pletence; Klumpkeové typ, způs. poraněním za porodu
  • P142Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
  • P143Jiná poranění pažní pleteně za porodu
  • P148Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
  • P149Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
  • S143Poranění pažní pleteně - brachiálního plexu
  • S144Poranění periferních nervů krku
  • S145Poranění krčních sympatických nervů
  • S146Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S243Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440Poranění loketního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443Poranění ramenního - axilárního - nervu
  • S444Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
  • S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
  • S541Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
  • S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
  • S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642Poranění vřeteního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S643Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
  • S644Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
  • S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
  • S841Poranění nervu lýtkového - fibulárního - v úrovni bérce
  • S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
  • S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940Poranění zevního plantárního nervu
  • S941Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T062Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T144Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
 • | Hlavní diagnózy - neuropatie a onemocnění motoneuronu
  • G120Infantilní svalová atrofie, I.typ
  • G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122Nemoci motorického neuronu
  • G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129Míšní svalová atrofie NS
  • G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G540Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
  • G541Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
  • G542Poruchy krčních kořenů, NJ
  • G543Poruchy hrudních kořenů, NJ
  • G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
  • G545Neuralgická amyotrofie
  • G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
  • G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
  • G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
  • G549Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G560Syndrom karpálního tunelu
  • G561Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
  • G562Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
  • G563Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
  • G564Kausalgie
  • G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G569Mononeuropatie horní končetiny NS
  • G570Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
  • G571Meralgie parestetická
  • G572Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
  • G573Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
  • G574Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
  • G575Syndrom tarzálního tunelu
  • G576Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
  • G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580Neuropatie mezižeberní - interkostální
  • G587Mononeuritis multiplex
  • G588Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589Mononeuropatie NS
  • G590Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601Refsumova nemoc
  • G602Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
  • G603Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610Guillainův-Barréův syndrom
  • G611Sérová neuropatie
  • G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621Alkoholická polyneuropatie
  • G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628Jiné určené polyneuropatie
  • G629Polyneuropatie NS
  • G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G902Hornerův syndrom
  • M7920Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na periferních nervech
  • 07540(VZP) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATECTOMIE
  • 07541(VZP) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATECTOMIE
  • 07577(DRG) CHIRURGICKÁ HRUDNÍ SYMPATEKTOMIE TORAKOSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM
  • 07578(DRG) CHIRURGICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM
  • 07579(DRG) CHEMICKÁ LUMBÁLNÍ SYMPATEKTOMIE PUNKČNÍM PŘÍSTUPEM
  • 56319DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE
  • 56323DISCIZE N. OBTURATORIUS
  • 56324DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ
  • 56325ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ
  • 56327RESEKCE MORTONOVA NEUROMU
  • 56331SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ
  • 56332SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ
  • 56411BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.
  • 56413MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU
  • 56414MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM
  • 61117SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU
  • 61119SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
  • 61225NEUROLÝZA
  • 61227CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU
  • 61247OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU
  • 61249TRANSPOZICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE
  • 66859DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ
  • 90802(DRG) BEDERNÍ SYMPATEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90829(DRG) SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ THORAKOSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace