Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K02 Infekční onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s infekčním onemocněním nervové soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 32
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-Z02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění nervové soustavy
  • A066Amébový mozkový absces (G07*)
  • A170Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
  • A171Meningeální tuberkulom (G07*)
  • A178Jiná TBC nervové soustavy
  • A179TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
  • A278Ostatní formy leptospirózy
  • A321Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  • A390Meningokoková meningitida(G01*)
  • A504Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
  • A521Symptomatická neurosyfilis
  • A522Asymptomatická neurosyfilis
  • A523Neurosyfilis NS
  • A800Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
  • A801Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
  • A802Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
  • A803Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
  • A809Akutní poliomyelitida NS
  • A810Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  • A811Subakutní sklerotizující panencefalitida
  • A812Progresivní multifokální leukoencefalopatie
  • A818Jiné atypické virové infekce CNS
  • A819Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
  • A820Sylvatická (lesní) vzteklina
  • A821Urbánní (městská) vzteklina
  • A829Vzteklina NS
  • A830Japonská encefalitida
  • A831Západní koňská encefalitida
  • A832Východní koňská encefalitida
  • A833St. Louiská encefalitida
  • A834Australská encefalitida
  • A835Kalifornská encefalitida
  • A836Encefalitida, původce: virus Rocio
  • A838Jiná virová encefalitida přenášená komáry
  • A839Virová encefalitida přenášená komáry NS
  • A840Encefalitida dálného výhodu přenášená klíšťaty
  • A841Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
  • A848Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
  • A849Virová klíšťová encefalitida NS
  • A850Enterovirová encefalitida (G05.1*)
  • A851Adenovirová encefalitida (G05.1*)
  • A852Virová encefalitida přenášená členovci NS
  • A858Jiná určená virová encefalitida
  • A86Neurčená virová encefalitida
  • A870Enterovirová meningitida (G02.0*)
  • A871Adenovirová meningitida (G02.0*)
  • A872Lymfocytární choriomeningitida
  • A878Jiné virové meningitidy
  • A879Virová meningitida NS
  • A880Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
  • A881Epidemické vertigo
  • A888Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
  • A89Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
  • A922Venezuelská koňská horečka
  • B003Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
  • B004Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
  • B010Varicelová meningitida (G02.0*)
  • B011Varicelová encefalitida (G05.1*)
  • B020Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
  • B021Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
  • B022Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
  • B050Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
  • B051Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
  • B060Zarděnky s neurologickými komplikacemi
  • B261Meningitis parotitica (G02.0*)
  • B262Encephalitis parotitica (G05.1*)
  • B375Kandidová meningitida (G02.1*)
  • B384Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
  • B431Feomykotický absces mozku
  • B451Mozková kryptokokóza
  • B461Rinocerebrální mukormykóza
  • B574Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
  • B582Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
  • B690Cysticerkóza centrální nervové soustavy
  • G000Hemofilová meningitida
  • G001Pneumokoková meningitida
  • G002Streptokoková meningitida
  • G003Stafylokoková meningitida
  • G008Jiná bakteriální meningitida
  • G009Bakteriální meningitida NS
  • G01Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021Meningitida při mykózách ZJ
  • G028Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030Nepyogenní meningitida
  • G031Chronická meningitida
  • G032Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039Meningitida NS
  • G040Akutní diseminovaná encefalitida
  • G042Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
  • G049Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060Intrakraniální absces a granulom
  • G062Extradurální a subdurální absces NS
  • G07Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech ZJ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace