Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K05 Neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s neurodegenerativním onemocněním s převažujícími hybnými poruchami nebo příbuzným onemocněním, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 35
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění
  • G110Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114Dědičná spastická paraplegie
  • G118Jiné dědičné ataxie
  • G119Dědičná ataxie NS
  • G131Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G20Parkinsonova nemoc
  • G210Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213Parkinsonismus postencefalitický
  • G214Vaskulární parkinsonismus
  • G218Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219Sekundární parkinsonismus NS
  • G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232Striátonigrální degenerace
  • G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240Dystonie způsobená léčivy
  • G241Idiopatická rodinná dystonie
  • G242Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243Spastická tortikolis
  • G244Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245Blefarospazmus
  • G248Jiná dystonie
  • G249Dystonie NS
  • G250Esenciální třes
  • G251Třes vyvolaný léčivy
  • G252Jiné určené formy třesu
  • G253Myoklonus
  • G254Chorea způsobená léčivy
  • G255Jiná chorea
  • G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G903Multisystémová degenerace
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace