Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K08 Bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s bolestí hlavy, obličejovou neuropatií nebo neuralgií, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a věku pacienta.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 38
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F06
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • G430Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432Status migrenosus
  • G433Komplikovaná migréna
  • G438Jiná migréna
  • G439Migréna NS
  • G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G500Neuralgie trojklanného nervu
  • G501Atypická bolest obličeje
  • G508Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509Porucha trojklanného nervu NS
  • G510Bellova obrna
  • G511Ganglionitis geniculata
  • G512Melkerssonův syndrom
  • G513Klonický hemifaciální spazmus
  • G514Lícní myokymie
  • G518Jiné poruchy lícního nervu
  • G519Porucha lícního nervu NS
  • G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529Porucha mozkového nervu NS
  • G530Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • R51Bolest hlavy NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace