Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K09 Neuropatie a onemocnění motoneuronu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s neuropatií nebo onemocněním motoneuronu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 39
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F07
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - neuropatie a onemocnění motoneuronu
  • G120Infantilní svalová atrofie, I.typ
  • G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122Nemoci motorického neuronu
  • G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129Míšní svalová atrofie NS
  • G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G540Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
  • G541Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
  • G542Poruchy krčních kořenů, NJ
  • G543Poruchy hrudních kořenů, NJ
  • G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
  • G545Neuralgická amyotrofie
  • G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
  • G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
  • G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
  • G549Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G560Syndrom karpálního tunelu
  • G561Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
  • G562Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
  • G563Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
  • G564Kausalgie
  • G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G569Mononeuropatie horní končetiny NS
  • G570Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
  • G571Meralgie parestetická
  • G572Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
  • G573Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
  • G574Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
  • G575Syndrom tarzálního tunelu
  • G576Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
  • G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580Neuropatie mezižeberní - interkostální
  • G587Mononeuritis multiplex
  • G588Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589Mononeuropatie NS
  • G590Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601Refsumova nemoc
  • G602Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
  • G603Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610Guillainův-Barréův syndrom
  • G611Sérová neuropatie
  • G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621Alkoholická polyneuropatie
  • G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628Jiné určené polyneuropatie
  • G629Polyneuropatie NS
  • G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G902Hornerův syndrom
  • M7920Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace