Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K10 Onemocnění nervosvalového přenosu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním nervosvalového přenosu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 40
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F08
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - onemocnění nervosvalového přenosu
  • G700Myasthenia gravis
  • G701Toxické myoneurální poruchy
  • G702Vrozená nebo vývojová myastenie
  • G708Jiné určené myoneurální poruchy
  • G709Myoneurální porucha NS
  • G730Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
  • G731Lambertův-Eatonův syndrom (C80+)
  • G732Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00-D48+)
  • G733Myastenické syndromy při jiných nemocech ZJ
  • P940Přechodná myastenia gravis novorozence
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace