Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K12 Intracerebrální krvácení (netraumatické)

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s netraumatickým intracerebrálním krvácením, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 42
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F10
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - intracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
  • I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
  • I612Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
  • I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
  • I614Intracerebrální krvácení do mozečku
  • I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
  • I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618Jiné intracerebrální krvácení
  • I619Intracerebrální krvácení NS
  • P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
  • P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P526Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace