Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K13 Subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s netraumatickým subarachnoidálním nebo jiným extracerebrálním krvácením, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 43
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F11
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609Subarachnoidální krvácení NS
  • I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621Neúrazové extradurální krvácení
  • I629Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace