Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K16 Novotvary periferních nervů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem periferních nervů, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 46
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-N02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary periferních nervů
  • C470ZN - periferní nervy hlavy, obličeje a krku
  • C471ZN - periferní nervy horní končetiny včetně ramene
  • C472ZN - periferní nervy dolní končetiny včetně boku
  • C473ZN - periferní nervy hrudníku
  • C474ZN - periferní nervy břicha
  • C475ZN - periferní nervy pánve
  • C476ZN - periferní nervy trupu NS
  • C478ZN - léze přesahujísí periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
  • C479ZN - periferní nervy a autonomní nervová soustava NS
  • C754ZN - karotické tělísko - glomus caroticum
  • C755ZN - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • C794Sekundární ZN jiných a neurčených částí nervové soustavy
  • D355Nezhoubný novotvar - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D356Nezhoubný novotvar - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D361Nezhoubný novotvar - periferní nervy a autonomní nervová soustava
  • D446Novotvar NNCH - karotické tělísko - glomus caroticum
  • D447Novotvar NNCH - aortické tělísko a jiná paraganglia
  • D482Novotvar NNCH - periferní nervy a autonomní nervová soustava
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace