Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K18 Kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K18 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kraniálním a intrakraniálním poraněním včetně poranění kraniálních nervů, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle délky připojení na umělou plicní ventilaci, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 48
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů
  • P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113Poranění lícního nervu za porodu
  • P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131Jiná poranění lebky za porodu
  • S0200Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041Poranění okohybného nervu
  • S042Poranění kladkového nervu
  • S043Poranění trojklaného nervu
  • S044Poranění odtahovacího nervu
  • S045Poranění lícního nervu
  • S046Poranění sluchového nervu
  • S047Poranění přídatného nervu
  • S048Poranění jiných mozkových nervů
  • S049Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610Traumatický edém mozku; neotevřená rána
  • S0611Traumatický edém mozku; otevřená rána
  • S0620Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • T0200Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace