Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K19 Poranění periferních nervů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K19 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poraněním periferních nervů, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 49
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-T02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poranění periferních nervů
  • P140Obrna pažního pletence; Erbův typ, způs. poraněním za porodu
  • P141Obrna pažního pletence; Klumpkeové typ, způs. poraněním za porodu
  • P142Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
  • P143Jiná poranění pažní pleteně za porodu
  • P148Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
  • P149Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
  • S143Poranění pažní pleteně - brachiálního plexu
  • S144Poranění periferních nervů krku
  • S145Poranění krčních sympatických nervů
  • S146Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S243Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440Poranění loketního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443Poranění ramenního - axilárního - nervu
  • S444Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
  • S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
  • S541Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
  • S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
  • S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642Poranění vřeteního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S643Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
  • S644Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
  • S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
  • S841Poranění nervu lýtkového - fibulárního - v úrovni bérce
  • S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
  • S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940Poranění zevního plantárního nervu
  • S941Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T062Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T144Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace