Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-K20 Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-K20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jiným onemocněním nebo poruchou nervové soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle délky připojení na umělou plicní ventilaci a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 50
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91Následky poliomyelitidy
  • B941Následky virové encefalitidy
  • E035Myxedémové kóma
  • E750Gangliosidóza GM2
  • E751Jiná gangliosidóza
  • E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072Postkomoční syndrom
  • F842Rettův syndrom
  • G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453Prchavá slepota
  • G454Přechodná celková ztráta paměti
  • G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904Autonomní dysreflexie
  • G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92Toxická encefalopatie
  • G930Mozkové cysty
  • G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933Povirový syndrom únavy
  • G934Encefalopatie NS
  • G935Komprese - stlačení - mozku
  • G936Edém mozku
  • G937Reyeův syndrom
  • G938Jiné určené poruchy mozku
  • G939Porucha mozku NS
  • G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691Následky nitromozkového krvácení
  • I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693Následky mozkového infarktu
  • I694Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952Jiná získaná deformita hlavy
  • P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578Jiný určený jádrový ikterus
  • P579Jádrový ikterus NS
  • P90Křeče u novorozence
  • P910Novorozenecká mozková ischemie
  • P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914Novorozenecký mozkový útlum
  • P915Novorozenecké kóma
  • P916Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200Anestezie kůže
  • R201Hypestezie kůže
  • R202Parestezie kůže
  • R203Hyperestezie
  • R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250Abnormální pohyby hlavy
  • R251Třes - tremor NS
  • R252Křeče a spazmy
  • R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260Ataktická chůze
  • R261Paralytická chůze
  • R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270Ataxie NS
  • R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291Meningismus
  • R292Abnormální reflexy
  • R293Abnormální postoj (držení těla)
  • R298J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400Spavost - somnolence
  • R401Ztrnulost - stupor
  • R402Bezvědomí - kóma NS
  • R430Anosmie
  • R431Parosmie
  • R432Parageusie
  • R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470Dysfázie a afázie
  • R521Chronická neztišitelná bolest
  • R560Febrilní křeče
  • R568Jiné a neurčené křeče
  • R900Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903Následky poranění mozkových nervů
  • T905Následky nitrolebního poranění
  • T924Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace