Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-M01 Terapeutická embolizace v cévním řečišti pro onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byla provedena terapeutická embolizace v cévním řečišti. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F09, 01-F10, 01-F11, 01-F12, 01-V01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - ischemické cévní mozkové příhody
  • G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
  • G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
  • G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
  • G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty
  • G459Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
  • I630Mozkový infarkt způs.trombózou přívodných mozkových tepen
  • I631Mozkový infarkt způs.embolií přívodných mozkových tepen
  • I632Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou přívod.mozk. tepen
  • I633Mozkový infarkt způs.trombózou mozkových tepen
  • I634Mozkový infarkt způs.embolií mozkových tepen
  • I635Mozkový infarkt způs.neurč.okluzí nebo stenózou mozkových tepen
  • I636Mozkový infarkt způs.mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
  • I638Jiný mozkový infarkt
  • I639Mozkový infarkt NS
  • I64Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt
 • | Hlavní diagnózy - intracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
  • I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
  • I612Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
  • I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
  • I614Intracerebrální krvácení do mozečku
  • I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
  • I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
  • I618Jiné intracerebrální krvácení
  • I619Intracerebrální krvácení NS
  • P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení I.st.u plodu a novorozence
  • P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení II.st.u plodu a novorozence
  • P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení III.st.u plodu a novorozence
  • P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P526Krvácení u plodu a novorozence (neúraz.) do mozeč., zadní jámy lebeční
 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609Subarachnoidální krvácení NS
  • I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621Neúrazové extradurální krvácení
  • I629Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G460Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672Mozková ateroskleróza
  • I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674Hypertenzní encefalopatie
  • I675Nemoc moyamoya
  • I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677Mozková arteritida, NJ
  • I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679Cévní onemocnění mozku NS
  • I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nervové soustavy
  • P963Široké lební švy u novorozence
  • Q000Anencefalie
  • Q001Kraniorachischisis
  • Q002Iniencefalie
  • Q010Encefalokéla frontální
  • Q011Encefalokéla nazofrontální
  • Q012Encefalokéla okcipitální
  • Q018Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019Encefalokéla NS
  • Q02Microcephalia
  • Q030Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040Vrozené vady corpus callosum
  • Q041Arhinencephalia
  • Q042Holoprosencephalia
  • Q043Jiné redukční deformity mozku
  • Q044Dysplazie septi optici
  • Q045Megalencephalia
  • Q046Vrozené mozkové cysty
  • Q048Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049Vrozené vady mozku NS
  • Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283Jiné malformace mozkových cév
  • Q672Dolichocefalie
  • Q673Plagiocefalie
  • Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750Craniosynostosis
  • Q751Kraniofaciální dysostóza
  • Q752Hypertelorismus
  • Q753Makrocefalie
  • Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851Tuberózní skleróza
  • Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endovaskulární embolizace v cévním řečišti
  • 89323TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace