Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 01-R01 Radiochirurgie pro onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 01-R01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním nervové soustavy, u kterých byla provedena radiochirurgie. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC 16
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 01-F01, 01-F03, 01-F06, 01-N01, 01-V01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715ZN - mozková komora
  • C716ZN - mozeček - cerebellum
  • C717ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718ZN - léze přesahující mozek
  • C719ZN - mozek NS
  • C722ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
 • | Hlavní diagnózy - bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • G430Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432Status migrenosus
  • G433Komplikovaná migréna
  • G438Jiná migréna
  • G439Migréna NS
  • G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G500Neuralgie trojklanného nervu
  • G501Atypická bolest obličeje
  • G508Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509Porucha trojklanného nervu NS
  • G510Bellova obrna
  • G511Ganglionitis geniculata
  • G512Melkerssonův syndrom
  • G513Klonický hemifaciální spazmus
  • G514Lícní myokymie
  • G518Jiné poruchy lícního nervu
  • G519Porucha lícního nervu NS
  • G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529Porucha mozkového nervu NS
  • G530Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • R51Bolest hlavy NS
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady nervové soustavy
  • P963Široké lební švy u novorozence
  • Q000Anencefalie
  • Q001Kraniorachischisis
  • Q002Iniencefalie
  • Q010Encefalokéla frontální
  • Q011Encefalokéla nazofrontální
  • Q012Encefalokéla okcipitální
  • Q018Encefalokéla jiných určených lokalizací
  • Q019Encefalokéla NS
  • Q02Microcephalia
  • Q030Malformace Sylviova mokovodu
  • Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
  • Q038Jiný vrozený hydrocefalus
  • Q039Vrozený hydrocefalus NS
  • Q040Vrozené vady corpus callosum
  • Q041Arhinencephalia
  • Q042Holoprosencephalia
  • Q043Jiné redukční deformity mozku
  • Q044Dysplazie septi optici
  • Q045Megalencephalia
  • Q046Vrozené mozkové cysty
  • Q048Jiné určené vrozené vady mozku
  • Q049Vrozené vady mozku NS
  • Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
  • Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
  • Q079Vrozené vady nervové soustavy NS
  • Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
  • Q283Jiné malformace mozkových cév
  • Q672Dolichocefalie
  • Q673Plagiocefalie
  • Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
  • Q750Craniosynostosis
  • Q751Kraniofaciální dysostóza
  • Q752Hypertelorismus
  • Q753Makrocefalie
  • Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
  • Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje NS
  • Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
  • Q851Tuberózní skleróza
  • Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
 • | Hlavní diagnózy - epilepsie
  • G400Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405Zvláštní epileptické syndromy
  • G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408Jiná epilepsie
  • G409Epilepsie NS
  • G410Grand mal-status epilepticus
  • G411Petit mal - status epilepticus
  • G412Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418Jiný status epilepticus
  • G419Status epilepticus NS
 • | Hlavní diagnózy - neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění
  • G110Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114Dědičná spastická paraplegie
  • G118Jiné dědičné ataxie
  • G119Dědičná ataxie NS
  • G131Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G20Parkinsonova nemoc
  • G210Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213Parkinsonismus postencefalitický
  • G214Vaskulární parkinsonismus
  • G218Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219Sekundární parkinsonismus NS
  • G22Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232Striátonigrální degenerace
  • G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240Dystonie způsobená léčivy
  • G241Idiopatická rodinná dystonie
  • G242Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243Spastická tortikolis
  • G244Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245Blefarospazmus
  • G248Jiná dystonie
  • G249Dystonie NS
  • G250Esenciální třes
  • G251Třes vyvolaný léčivy
  • G252Jiné určené formy třesu
  • G253Myoklonus
  • G254Chorea způsobená léčivy
  • G255Jiná chorea
  • G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G903Multisystémová degenerace
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - radiochirurgie
  • 43639STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM
  • 43697(VZP) RADIOCHIRURGIE S ŘÍZENÍM OBRAZEM V REÁLNÉM ČASE
  • 56501(DRG) RADIOCHIRURGICKÁ LÉČBA GAMA NOŽEM
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace