Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F01 Epilepsie

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu epilepsie. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - epilepsie
  • G400 Idiopatická epilepsie a epil. sy příbuz. lokal. se záchv. lok. začátku
  • G401 Symptom.epil. a epil. sy příbuz. lokal.s jednotl. parciál. záchvaty
  • G402 Symptom. epil. a epil. sy příbuz. lokal. s komplexem parciál. záchvatů
  • G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
  • G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
  • G405 Zvláštní epileptické syndromy
  • G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
  • G407 Petit mal bez záchvatů grand mal NS
  • G408 Jiná epilepsie
  • G409 Epilepsie NS
  • G410 Grand mal-status epilepticus
  • G411 Petit mal - status epilepticus
  • G412 Staus epilepticus parciálních záchv. s komplexní symptomatologií
  • G418 Jiný status epilepticus
  • G419 Status epilepticus NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace