Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F03 Neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - neurodegenerativní onemocnění s převažujícími hybnými poruchami a příbuzná onemocnění
  • G110 Vrozená neprogresivní ataxie
  • G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
  • G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
  • G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
  • G114 Dědičná spastická paraplegie
  • G118 Jiné dědičné ataxie
  • G119 Dědičná ataxie NS
  • G131 Jiná systémová atrofie CNS u neoplastických onemocnění
  • G132 Systémová atrofie primár.postih.CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
  • G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech ZJ
  • G20 Parkinsonova nemoc
  • G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
  • G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
  • G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
  • G213 Parkinsonismus postencefalitický
  • G214 Vaskulární parkinsonismus
  • G218 Jiný sekundární parkinsonismus
  • G219 Sekundární parkinsonismus NS
  • G22 Parkinsonismus při nemocech ZJ
  • G230 Nemoc Hallervordenova-Spatzova
  • G231 Progresivní subnukleární oftalmoplegie
  • G232 Striátonigrální degenerace
  • G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
  • G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
  • G240 Dystonie způsobená léčivy
  • G241 Idiopatická rodinná dystonie
  • G242 Idiopatická nerodinná dystonie
  • G243 Spastická tortikolis
  • G244 Idiopatická orofaciální dystonie
  • G245 Blefarospazmus
  • G248 Jiná dystonie
  • G249 Dystonie NS
  • G250 Esenciální třes
  • G251 Třes vyvolaný léčivy
  • G252 Jiné určené formy třesu
  • G253 Myoklonus
  • G254 Chorea způsobená léčivy
  • G255 Jiná chorea
  • G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
  • G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
  • G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
  • G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy přinemocech ZJ
  • G903 Multisystémová degenerace
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace