Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F06 Bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu obličejových neuropatií a neuralgií nebo bolestí hlavy. Převážně se jedná o neuralgie trojklanného nervu a migrény. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie
  • G430 Migréna bez aury (běžná migréna)
  • G431 Migréna s aurou [klasická migréna]
  • G432 Status migrenosus
  • G433 Komplikovaná migréna
  • G438 Jiná migréna
  • G439 Migréna NS
  • G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy
  • G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
  • G442 Tenzní typ bolesti hlavy
  • G443 Chronická poúrazová bolest hlavy
  • G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, NJ
  • G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy
  • G500 Neuralgie trojklanného nervu
  • G501 Atypická bolest obličeje
  • G508 Jiné poruchy trojklanného nervu
  • G509 Porucha trojklanného nervu NS
  • G510 Bellova obrna
  • G511 Ganglionitis geniculata
  • G512 Melkerssonův syndrom
  • G513 Klonický hemifaciální spazmus
  • G514 Lícní myokymie
  • G518 Jiné poruchy lícního nervu
  • G519 Porucha lícního nervu NS
  • G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
  • G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glossopharyngei
  • G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
  • G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
  • G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů
  • G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
  • G529 Porucha mozkového nervu NS
  • G530 Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
  • G531 Mnohočet. obrny mozk. nervů při inf. a parazit. nem.ZJ (A00-B99+)
  • G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze ZJ (D86.8+)
  • G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00-D48+)
  • G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech ZJ
  • R51 Bolest hlavy NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace