Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F07 Neuropatie a onemocnění motoneuronu

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu neuropatií a onemocnění motoneuronu. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - neuropatie a onemocnění motoneuronu
  • G120 Infantilní svalová atrofie, I.typ
  • G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
  • G122 Nemoci motorického neuronu
  • G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
  • G129 Míšní svalová atrofie NS
  • G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
  • G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
  • G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
  • G542 Poruchy krčních kořenů, NJ
  • G543 Poruchy hrudních kořenů, NJ
  • G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, NJ
  • G545 Neuralgická amyotrofie
  • G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
  • G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
  • G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
  • G549 Porucha nervových kořenů a pletení NS
  • G560 Syndrom karpálního tunelu
  • G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
  • G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
  • G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
  • G564 Kausalgie
  • G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
  • G569 Mononeuropatie horní končetiny NS
  • G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
  • G571 Meralgie parestetická
  • G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
  • G573 Poškození postranního podkolenního nervu - n.fibularis latetalis
  • G574 Poškození středního podkolenního nervu - n.fibularis medialis
  • G575 Syndrom tarzálního tunelu
  • G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
  • G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
  • G579 Mononeuropatie dolní končetiny NS
  • G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální
  • G587 Mononeuritis multiplex
  • G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
  • G589 Mononeuropatie NS
  • G590 Diabetická mononeuropatie (E10-E14+ s charakt. .4 na čtvrt.místě)
  • G598 Jiné mononeuropatie při nemocech ZJ
  • G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
  • G601 Refsumova nemoc
  • G602 Neuropatie ve spojení s hereditární ataxií
  • G603 Idiopatická progresivní neuropatie
  • G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
  • G609 Dědičná a idiopatická neuropatie NS
  • G610 Guillainův-Barréův syndrom
  • G611 Sérová neuropatie
  • G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
  • G619 Zánětlivá polyneuropatie NS
  • G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
  • G621 Alkoholická polyneuropatie
  • G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
  • G628 Jiné určené polyneuropatie
  • G629 Polyneuropatie NS
  • G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00-D48+)
  • G632 Diabetická neuropatie při nem.(E10-E14+ s char. 4 na čtvrtém místě)
  • G633 Polyneurop.u j.nem. endok. a přem.lá. (E00-07+,15-16+,20-34+,70-89+)
  • G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40-E64+)
  • G635 Polyneuropatie při systém. poruchách pojivové tkáně (M30-M35+)
  • G636 Polyneuropatie při j.svalových a kosterních por.(M00-25+,40-96+)
  • G638 Polyneuropatie při jiných nemocech ZJ
  • G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
  • G902 Hornerův syndrom
  • M7920 Neuralgie a neuritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7921 Neuralgie a neuritida NS; ramenní krajina
  • M7922 Neuralgie a neuritida NS; nadloktí
  • M7923 Neuralgie a neuritid NS; předloktí
  • M7924 Neuralgie a neuritida NS; ruka
  • M7925 Neuralgie a neuritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7926 Neuralgie a neuritida NS; bérec
  • M7927 Neuralgie a neuritida NS; kotník a noha pod ním
  • M7928 Neuralgie a neuritida NS; jiné
  • M7929 Neuralgie a neuritida NS; lokalizace NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace