Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F11 Subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu subarachnoidálního a jiného extracerebrálního krvácení (subdurální a extradurální), jehož příčinou nebyl úraz. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - subarachnoidální a jiné extracerebrální krvácení (netraumatické)
  • I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
  • I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
  • I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
  • I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
  • I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
  • I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
  • I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
  • I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
  • I608 Jiné subarachnoidální krvácení
  • I609 Subarachnoidální krvácení NS
  • I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
  • I621 Neúrazové extradurální krvácení
  • I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
  • P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
  • P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
  • P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence NS
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace