Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-F12 Jiná cévní onemocnění mozku a míchy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-F12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu a diagnostiku jiných cévních onemocnění nervové soustavy nezařazených do DRG kategorií 01-F09, 01-F10 a 01-F11. Jedná se především o aterosklerózu a stenózy mozkových cév. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiná cévní onemocnění mozku a míchy
  • G08 Flebitida a tromboflebitida intrakraniální a intraspinální
  • G460 Syndrom střední tepny mozkové (a.cerebralis media) (I66.0+)
  • G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
  • G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
  • G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60-I67+)
  • G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60-I67+)
  • G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60-I67+)
  • G467 Jiné lakunární syndromy (I60-I67+)
  • G468 Jiné cévní sy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I6O-I67+)
  • I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální
  • I651 Okluze a stenóza tepny bazilární
  • I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
  • I653 Mnohoč.a oboustranná okluze a stenóza přívod.mozkových tepen
  • I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
  • I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
  • I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
  • I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
  • I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
  • I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen
  • I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
  • I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
  • I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
  • I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
  • I671 Mozkové aneuryzma - výduť, bez roztržení
  • I672 Mozková ateroskleróza
  • I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie
  • I674 Hypertenzní encefalopatie
  • I675 Nemoc moyamoya
  • I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
  • I677 Mozková arteritida, NJ
  • I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku
  • I679 Cévní onemocnění mozku NS
  • I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.-+)
  • I681 Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
  • I682 Mozková arteritida při jiných nemocech ZJ
  • I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech ZJ
  • I725 Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
  • I726 Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace