Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-N01 Novotvary mozku a mozkových plen

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-N01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu novotvarů mozku a mozkových plen. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - novotvary mozku a mozkových plen
  • C700 ZN - mozkové pleny - meninges cerebri
  • C710 ZN - mozek-mimo laloky a komory
  • C711 ZN - čelní lalok - lobus frontalis
  • C712 ZN - spánkový lalok - lobus temporalis
  • C713 ZN - temenní lalok - lobus parietalis
  • C714 ZN - týlní lalok - lobus occipitalis
  • C715 ZN - mozková komora
  • C716 ZN - mozeček - cerebellum
  • C717 ZN - mozkový kmen - truncus cerebri
  • C718 ZN - léze přesahující mozek
  • C719 ZN - mozek NS
  • C722 ZN - čichový nerv - nervus olfactorius
  • C723 ZN - zrakový nerv - nervus opticus
  • C724 ZN - sluchový nerv - nervus acusticus
  • C725 ZN - jiné a neurčené mozkové nervy
  • C751 ZN - hypofýza - glandula pituitaria
  • C752 ZN - ductus craniopharyngealis
  • C753 ZN - epifýza - šišinka - glandula pinealis
  • C793 Sekundární ZN mozku a mozkových plen
  • D320 Nezhoubný novotvar - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D330 Nezhoubný novotvar - mozek supratentoriální
  • D331 Nezhoubný novotvar - mozek infratentoriální
  • D332 Nezhoubný novotvar - mozek NS
  • D333 Nezhoubný novotvar - mozkové nervy
  • D352 Nezhoubný novotvar - hypofýza - glandula pituitaria
  • D353 Nezhoubný novotvar - ductus craniopharyngealis
  • D354 Nezhoubný novotvar - epifýza - glandula pinealis
  • D420 Novotvar NNCH - mozkové pleny - meninges cerebri
  • D430 Novotvar NNCH - mozek supratentoriální
  • D431 Novotvar NNCH - mozek infratentoriální
  • D432 Novotvar NNCH - mozek NS
  • D433 Novotvar NNCH - mozkové nervy
  • D443 Novotvar NNCH - hypofýza - glandula pituitaria
  • D444 Novotvar NNCH - ductus craniopharyngealis
  • D445 Novotvar NNCH - epifýza - glandula pinealis
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace