Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-T01 Kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-T01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu kraniálního a intrakraniálního poranění včetně poranění kraniálních nervů (kromě pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, kteří jsou klasifikováni do MDC 25). Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - kraniální a intrakraniální poranění včetně poranění kraniálních nervů
  • P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
  • P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
  • P109 Neurčené nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
  • P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu
  • P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
  • P112 Nespecifické poškození mozku způs.poraňením za porodu
  • P113 Poranění lícního nervu za porodu
  • P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu
  • P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
  • P131 Jiná poranění lebky za porodu
  • S0200 Zlomenina lebeční klenby; zavřená
  • S0201 Zlomenina lebeční klenby; otevřená
  • S0210 Zlomenina lebeční spodiny; zavřená
  • S0211 Zlomenina lebeční spodiny; otevřená
  • S0270 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0271 Mnohočetné zlomeniny kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0280 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; zavřená
  • S0281 Zlom.jiných kostí lebky a obličeje; otevřená
  • S0290 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; zavřená
  • S0291 Zlom.kostí lebky n.obličeje,část NS; otevřená
  • S041 Poranění okohybného nervu
  • S042 Poranění kladkového nervu
  • S043 Poranění trojklaného nervu
  • S044 Poranění odtahovacího nervu
  • S045 Poranění lícního nervu
  • S046 Poranění sluchového nervu
  • S047 Poranění přídatného nervu
  • S048 Poranění jiných mozkových nervů
  • S049 Poranění neurčeného mozkového nervu
  • S0600 Otřes mozku; neotevřená rána
  • S0601 Otřes mozku; otevřená rána
  • S0610 Traumatický edém mozku; neotevřená rána
  • S0611 Traumatický edém mozku; otevřená rána
  • S0620 Difuzní poranění mozku; neotevřená rána
  • S0621 Difuzní poranění mozku; otevřená rána
  • S0630 Ložiskové poranění mozku; neotevřená rána
  • S0631 Ložiskové poranění mozku; otevřená rána
  • S0640 Epidurální krvácení; neotevřená rána
  • S0641 Epidurální krvácení; otevřená rána
  • S0650 Úrazové subdurální krvácení; neotevřená rána
  • S0651 Úrazové subdurální krvácení; otevřená rána
  • S0660 Úrazové subarachnoidální krvácení; neotevřená rána
  • S0661 Úrazové subarachnoidální krvácení; otevřená rána
  • S0670 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; neotevřená rána
  • S0671 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím; otevřená rána
  • S0680 Jiná nitrolební poranění; neotevřená rána
  • S0681 Jiná nitrolební poranění; otevřená rána
  • S0690 Nitrolební poranění NS; neotevřená rána
  • S0691 Nitrolební poranění NS; otevřená rána
  • S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
  • S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
  • S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
  • T0200 Zlomeniny hlavy s krkem; zavřená
  • T0201 Zlomeniny hlavy s krkem; otevřená
  • T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
  • T060 Poranění mozku a mozkových nervů v úrovni krku (nervů a míchy)
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace