Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-T02 Poranění periferních nervů

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-T02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro poranění periferních nervů (kromě pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, kteří jsou klasifikováni do MDC 25). Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - poranění periferních nervů
  • P140 Obrna pažního pletence; Erbův typ, způs. poraněním za porodu
  • P141 Obrna pažního pletence; Klumpkeové typ, způs. poraněním za porodu
  • P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
  • P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu
  • P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
  • P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu NS
  • S143 Poranění pažní pleteně - brachiálního plexu
  • S144 Poranění periferních nervů krku
  • S145 Poranění krčních sympatických nervů
  • S146 Poranění jiných a neurčených nervů krku
  • S243 Poranění periferních nervů hrudníku
  • S244 Poranění hrudních sympatických nervů
  • S245 Poranění jiných nervů hrudníku
  • S246 Poranění neurčeného nervu hrudníku
  • S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
  • S346 Poranění periferních nervů břicha dolní části zad a pánve
  • S348 Poranění j.a neurč.nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
  • S440 Poranění loketního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S441 Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
  • S442 Poranění vřeteního nervu v úrovni paže (nadloktí)
  • S443 Poranění ramenního - axilárního - nervu
  • S444 Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
  • S445 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S449 Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S540 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
  • S541 Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
  • S542 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
  • S543 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
  • S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
  • S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
  • S549 Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
  • S640 Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
  • S642 Poranění vřeteního nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
  • S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
  • S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
  • S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
  • S740 Poranění sedacího nervu kyčle a stehna
  • S741 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S742 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
  • S749 Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
  • S840 Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
  • S841 Poranění nervu lýtkového - fibulárního - v úrovni bérce
  • S842 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
  • S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
  • S848 Poranění jiných nervů v úrovni bérce
  • S849 Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
  • S940 Poranění zevního plantárního nervu
  • S941 Poranění vnitřního plantárního nervu
  • S942 Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • T062 Poranění nervů postihující více částí těla
  • T094 Poranění neurč. nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
  • T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
  • T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T144 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace