Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-X01 Jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-X01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiných nemocí, příznaků, znaků a abnormálních nálezů nervové soustavy nezařazených do ostatních DRG kategorií MDC 01. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění a poruchy nervové soustavy
  • B900 Následky tuberkulózy centrální nervové soustavy
  • B91 Následky poliomyelitidy
  • B941 Následky virové encefalitidy
  • E035 Myxedémové kóma
  • E750 Gangliosidóza GM2
  • E751 Jiná gangliosidóza
  • E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
  • F072 Postkomoční syndrom
  • F842 Rettův syndrom
  • G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
  • G14 Postpoliomyelitický syndrom, syndrom po infekční obrně
  • G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • G453 Prchavá slepota
  • G454 Přechodná celková ztráta paměti
  • G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
  • G901 Rodinná dysautonomie [Riley-Day]
  • G904 Autonomní dysreflexie
  • G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
  • G909 Porucha autonomní nervové soustavy NS
  • G92 Toxická encefalopatie
  • G930 Mozkové cysty
  • G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
  • G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze
  • G933 Povirový syndrom únavy
  • G934 Encefalopatie NS
  • G935 Komprese - stlačení - mozku
  • G936 Edém mozku
  • G937 Reyeův syndrom
  • G938 Jiné určené poruchy mozku
  • G939 Porucha mozku NS
  • G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech ZJ
  • G960 Prosakování cerebrospinálního moku
  • G961 Nemoci mozkových a míšních plen NJ
  • G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
  • G969 Porucha centrální nervové soustavy NS
  • G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
  • G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
  • G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
  • G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
  • G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
  • G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
  • G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
  • G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech ZJ
  • G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech ZJ
  • I690 Následky subarachnoidálního krvácení
  • I691 Následky nitromozkového krvácení
  • I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
  • I693 Následky mozkového infarktu
  • I694 Následky cévní příhody mozkové, neurčené jako krvácení n.infarkt
  • I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
  • M8529 Hyperostóza lebky; lokalizace NS
  • M8809 Pagetova nemoc lebky; lokalizace NS
  • M952 Jiná získaná deformita hlavy
  • P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
  • P578 Jiný určený jádrový ikterus
  • P579 Jádrový ikterus NS
  • P90 Křeče u novorozence
  • P910 Novorozenecká mozková ischemie
  • P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence
  • P912 Novorozenecká mozková leukomalacie
  • P913 Novorozenecká mozková dráždivost
  • P914 Novorozenecký mozkový útlum
  • P915 Novorozenecké kóma
  • P916 Hypoxická, ischemická encefalopatie novorozence
  • P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
  • P919 Porucha stavu mozku novorozence NS
  • R200 Anestezie kůže
  • R201 Hypestezie kůže
  • R202 Parestezie kůže
  • R203 Hyperestezie
  • R208 Jiné a neurčené poruchy kožního čití
  • R250 Abnormální pohyby hlavy
  • R251 Třes - tremor NS
  • R252 Křeče a spazmy
  • R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků
  • R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
  • R260 Ataktická chůze
  • R261 Paralytická chůze
  • R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
  • R270 Ataxie NS
  • R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace
  • R291 Meningismus
  • R292 Abnormální reflexy
  • R293 Abnormální postoj (držení těla)
  • R298 J.a neurč.příznaky a znaky týkající se nervové,sval.a koster.soustavy
  • R400 Spavost - somnolence
  • R401 Ztrnulost - stupor
  • R402 Bezvědomí - kóma NS
  • R430 Anosmie
  • R431 Parosmie
  • R432 Parageusie
  • R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
  • R470 Dysfázie a afázie
  • R521 Chronická neztišitelná bolest
  • R560 Febrilní křeče
  • R568 Jiné a neurčené křeče
  • R900 Léze naplňující nitrolební prostor
  • R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení CNS
  • R930 Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, NJ
  • R940 Abnormální výsledky funkčního vyšetření CNS
  • R941 Abnorm.výsled. funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
  • T850 Mechanická komplikace intrakraniál. komorového (komunikujícího) zkratu
  • T851 Mechanická kompl. implant. elektronického stimulátoru nervové soustavy
  • T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
  • T903 Následky poranění mozkových nervů
  • T905 Následky nitrolebního poranění
  • T924 Následky poranění nervu horní končetiny
  • T934 Následky poranění nervu dolní končetiny
  • Z033 Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace