Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-Z01 Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-Z01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnózy autoimunitního onemocnění CNS. Převážně se jedná o roztroušenou sklerózu, dále pak o jiná demyelinizující onemocnění a zánětlivé myopatie. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Do této DRG kategorie je hospitalizační případ klasifikován buď pouze na základě hlavní diagnózy daného případu (úplný výčet odpovídajících kódů MKN-10 představuje seznam diagnóz „Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy“), nebo na základě kombinace nespecifické hlavní diagnózy pro jiné určené encefalitidy (G048) s výkonem specifickým pro léčbu autoimunitních onemocnění (úplný výčet odpovídajících kódů MKN-10 představuje seznam diagnóz „Jiná (autoimunitní) encefalitida“).

 • | Hlavní diagnózy - autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy
  • G35 Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
  • G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
  • G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
  • G369 Akutní roztroušená demyelinizace NS
  • G370 Difuzní skleróza
  • G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
  • G372 Myelinolýza mozkového mostu
  • G373 Akutní transverzální myelitda při demyelinizující nemoci CNS
  • G374 Subakutní nekrotizující myelitida
  • G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
  • G378 Jiné určené demyelinizující nemoci CNS
  • G379 Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
 • | Hlavní diagnózy - jiná (autoimunitní) encefalitida
  • G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace