Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 01-Z02 Infekční onemocnění nervové soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 01-Z02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění nervové soustavy. Převážně se jedná o encefalitidy, meningitidy, abscesy nervové tkáně atd. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie. Výjimku tvoří případy pacientů s hlavní diagnózou G048 (Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy), které jsou v případě vykázaní léčby specifické pro autoimunitní encefalitidu klasifikovány do DRG kategorie 01-Z01 (Autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy).

 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění nervové soustavy
  • A066 Amébový mozkový absces (G07*)
  • A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*)
  • A171 Meningeální tuberkulom (G07*)
  • A178 Jiná TBC nervové soustavy
  • A179 TBC nervové soustavy NS (G99.8*)
  • A278 Ostatní formy leptospirózy
  • A321 Listeriová meningitida a meningoencefalitida
  • A390 Meningokoková meningitida(G01*)
  • A504 Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
  • A521 Symptomatická neurosyfilis
  • A522 Asymptomatická neurosyfilis
  • A523 Neurosyfilis NS
  • A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací
  • A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný
  • A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský
  • A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS
  • A809 Akutní poliomyelitida NS
  • A810 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  • A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida
  • A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
  • A818 Jiné atypické virové infekce CNS
  • A819 Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
  • A820 Sylvatická (lesní) vzteklina
  • A821 Urbánní (městská) vzteklina
  • A829 Vzteklina NS
  • A830 Japonská encefalitida
  • A831 Západní koňská encefalitida
  • A832 Východní koňská encefalitida
  • A833 St. Louiská encefalitida
  • A834 Australská encefalitida
  • A835 Kalifornská encefalitida
  • A836 Encefalitida, původce: virus Rocio
  • A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry
  • A839 Virová encefalitida přenášená komáry NS
  • A840 Encefalitida dálného výhodu přenášená klíšťaty
  • A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
  • A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
  • A849 Virová klíšťová encefalitida NS
  • A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*)
  • A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*)
  • A852 Virová encefalitida přenášená členovci NS
  • A858 Jiná určená virová encefalitida
  • A86 Neurčená virová encefalitida
  • A870 Enterovirová meningitida (G02.0*)
  • A871 Adenovirová meningitida (G02.0*)
  • A872 Lymfocytární choriomeningitida
  • A878 Jiné virové meningitidy
  • A879 Virová meningitida NS
  • A880 Enterovirová exantémová horečka (Bostonská vyrážka)
  • A881 Epidemické vertigo
  • A888 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
  • A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
  • A922 Venezuelská koňská horečka
  • B003 Herpetická meningitida(G02.0*), původce: virus Herpes simplex
  • B004 Herpetická encefalitida(G05.1*), původce: virus Herpes simplex
  • B010 Varicelová meningitida (G02.0*)
  • B011 Varicelová encefalitida (G05.1*)
  • B020 Encefalitida (G05.1*), původce: virus varicella-zoster
  • B021 Meningitida (G02.0*), původce: virus varicella-zoster
  • B022 Herpes zoster s jiným postižením nervové soustavy
  • B050 Spalničky komplikované encefalitidou (G05.1*)
  • B051 Spalničky komplikované meningitidou (G02.0*)
  • B060 Zarděnky s neurologickými komplikacemi
  • B261 Meningitis parotitica (G02.0*)
  • B262 Encephalitis parotitica (G05.1*)
  • B375 Kandidová meningitida (G02.1*)
  • B384 Kokcidioidomykotická meningitida (G02.1*)
  • B431 Feomykotický absces mozku
  • B451 Mozková kryptokokóza
  • B461 Rinocerebrální mukormykóza
  • B574 Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
  • B582 Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
  • B690 Cysticerkóza centrální nervové soustavy
  • G000 Hemofilová meningitida
  • G001 Pneumokoková meningitida
  • G002 Streptokoková meningitida
  • G003 Stafylokoková meningitida
  • G008 Jiná bakteriální meningitida
  • G009 Bakteriální meningitida NS
  • G01 Meningitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • G020 Meningitida při virových nemocech ZJ
  • G021 Meningitida při mykózách ZJ
  • G028 Meningitida při jiných urč. infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G030 Nepyogenní meningitida
  • G031 Chronická meningitida
  • G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
  • G038 Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
  • G039 Meningitida NS
  • G040 Akutní diseminovaná encefalitida
  • G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida NJ
  • G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
  • G049 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida NS
  • G050 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nem. ZJ
  • G051 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech ZJ
  • G052 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při j.inf.a parazit.nem.ZJ
  • G058 Encefalitida, myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech ZJ
  • G060 Intrakraniální absces a granulom
  • G062 Extradurální a subdurální absces NS
  • G07 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom při nemocech ZJ
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace