ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 02 Nemoci a poruchy oka a očních adnex

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 02 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním oka nebo očních adnex. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 02 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk a hospitalizační případy, kdy byl pacient 5 dní a více na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 02 navrženo celkem 12 DRG kategorií definovaných na základě typu a lokalizace onemocnění, 29 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 55 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy MDC 02
  • A185 TBC oka
  • A543 Gonokoková infekce oka
  • A710 Počáteční stadium trachomu
  • A711 Aktivní stadium trachomu
  • A719 Trachom NS
  • A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*)
  • B005 Oční onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B023 Oční onemocnění, původce: virus varicella-zoster
  • B300 Keratokonjunktivitida, původce: Adenovirus (H19.2*)
  • B301 Konjunktivitida, původce: Adenovirus (H13.1*)
  • B302 Virová faryngokonjunktivitida
  • B303 Akutní epidem.hemoragická konjunktiv., původce: Enterovirus(H13.1*)
  • B308 Jiná virová konjuktivitida (H13.1*)
  • B309 Virová konjuktivitida, NS
  • B580 Toxoplazmové postižení očí
  • B691 Cysticerkóza oka
  • B940 Následky trachomu
  • C431 Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
  • C441 Jiný ZN - kůže očního víčka včetně koutku
  • C690 ZN - spojivka [conjunctiva]
  • C691 ZN - rohovka [cornea]
  • C692 ZN - sítnice [retina]
  • C693 ZN - cévnatka [chorioidea]
  • C694 ZN - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • C695 ZN - slzná žláza a slzovod
  • C696 ZN - očnice [orbita]
  • C698 ZN - léze přesahující oko a oční adnexa
  • C699 ZN - oko NS
  • D031 Melanom in situ očního víčka‚ včetně koutku
  • D041 Karcinom in situ - kůže očního víčka, včetně koutku
  • D092 Karcinom in situ - oko
  • D221 Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
  • D231 Jiné nezhoubné novotvary kůže očního víčka včetně koutku
  • D310 Nezhoubný novotvar - spojivka [conjunctiva]
  • D311 Nezhoubný novotvar - rohovka [cornea]
  • D312 Nezhoubný novotvar - sítnice [retina]
  • D313 Nezhoubný novotvar - cévnatka [chorioidea]
  • D314 Nezhoubný novotvar - řasnaté těleso [corpus ciliare]
  • D315 Nezhoubný novotvar - slzná žláza a slzovod
  • D316 Nezhoubný novotvar - očnice [orbita] NS
  • D319 Nezhoubný novotvar - oko NS
  • H000 Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
  • H001 Chalazion
  • H010 Blefaritida
  • H011 Neinfekční dermatózy očního víčka
  • H018 Jiné určené záněty očního víčka
  • H019 Zánět očního víčka NS
  • H020 Entropium a trichiáza očního víčka
  • H021 Ektropium očního víčka
  • H022 Lagoftalmus
  • H023 Blefarochaláza
  • H024 Ptóza očního víčka
  • H025 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
  • H026 Xantelazma očního víčka
  • H027 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
  • H028 Jiné určené nemoci očního víčka
  • H029 Nemoci očního víčka NS
  • H030 Parazitární onemocnění očního víčka při nemocech ZJ
  • H031 Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech ZJ
  • H038 Postižení očního víčka při jiných nemocech ZJ
  • H040 Dakryoadenitida
  • H041 Jiné onemocnění slzné žlázy
  • H042 Epifora
  • H043 Akutní a neurčený zánět slzných cest
  • H044 Chronický zánět slzných cest
  • H045 Stenóza a insuficience slzných cest
  • H046 Jiné změny v slzných cestách
  • H048 Jiné nemoci slzného ústrojí
  • H049 Nemoci slzného ústrojí NS
  • H050 Akutní zánět očnice
  • H051 Chronická zánětlivá onemocnění očnice
  • H052 Exoftalmické stavy
  • H053 Deformace očnice
  • H054 Enoftalmus
  • H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
  • H058 Jiná onemocnění očnice
  • H059 Onemocnění očnice NS
  • H060 Onemocnění slzného ústrojí při nemocech ZJ
  • H061 Parazitární postižení očnice při nemocech ZJ
  • H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
  • H063 Jiná onemocnění očnice při nemocech ZJ
  • H100 Mukopurulentní konjunktivitida
  • H101 Akutní konjunktivitida atopická
  • H102 Jiná akutní konjunktivitida
  • H103 Akutní konjunktivitida NS
  • H104 Chronická konjunktivitida
  • H105 Blefarokonjunktivitida
  • H108 Jiná konjunktivitida
  • H109 Konjunktivitida NS
  • H110 Pterygium
  • H111 Degenerace a depozita spojivky
  • H112 Jizvy spojivky
  • H113 Krvácení do spojivky
  • H114 Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
  • H118 Jiná určená onemocnění spojivky
  • H119 Onemocnění spojivky NS
  • H130 Infekce spojivky filariemi (B74.-+)
  • H131 Konjunktivitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H132 Konjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H133 Oční pemfigoid (L12.-+)
  • H138 Jiné nemoci spojivky při nemocech ZJ
  • H150 Skleritida
  • H151 Episkleritida
  • H158 Jiná onemocnění skléry
  • H159 Nemoci skléry NS
  • H160 Vřed rohovky [ulcus corneae]
  • H161 Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
  • H162 Zánět rohovky a spojivky (keratokonjunktivitida)
  • H163 Keratitida intersticiální a hluboká
  • H164 Neovaskularizace rohovky
  • H168 Jiná keratitida
  • H169 Keratitida NS
  • H170 Adherující leukom
  • H171 Jiný centrální rohovkový zákal
  • H178 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
  • H179 Rohovková jizva a zákal NS
  • H180 Rohovková pigmentace a depozita
  • H181 Bulózní keratopatie
  • H182 Jiný edém rohovky
  • H183 Změny v rohovkových vrstvách
  • H184 Degenerace rohovky
  • H185 Dědičné dystrofie rohovky
  • H186 Keratokonus
  • H187 Jiné deformace rohovky
  • H188 Jiná určená onemocnění rohovky
  • H189 Nemoc rohovky NS
  • H190 Skleritida a episkleritida při nemocech ZJ
  • H191 Keratitida a keratokonjunktivitida při Herpes simplex(B00.5+)
  • H192 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných inf.a parazit. nemocech
  • H193 Keratitida a keratokonjunktivitida při jiných nemocech ZJ
  • H198 Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
  • H200 Akutní a subakutní iridocyklitida
  • H201 Chronická iridocyklitida
  • H202 Fakolytická iridocyklitida
  • H208 Jiná iridocyklitida
  • H209 Iridocyklitida NS
  • H210 Hyphaema
  • H211 Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
  • H212 Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
  • H213 Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
  • H214 Zornicové - pupilární membrány
  • H215 Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
  • H218 Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
  • H219 Nemoci duhovky a řasnatého tělesa NS
  • H220 Iridocyklitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H221 Iridocyklitida při jiných nemocech ZJ
  • H228 Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech ZJ
  • H250 Senilní počínající katarakta
  • H251 Senilní katarakta nukleární
  • H252 Senilní přezrálá katarakta
  • H258 Jiná senilní katarakta
  • H259 Senilní katarakta NS
  • H260 Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
  • H261 Traumatická katarakta
  • H262 Komplikovaná katarakta
  • H263 Katarakta způsobená léčivy
  • H264 Následná katarakta
  • H268 Jiná určená katarakta
  • H269 Katarakta NS
  • H270 Afakie
  • H271 Dislokace čočky
  • H278 Jiná určená onemocnění čočky
  • H279 Onemocnění čočky NS
  • H280 Diabetická katarakta
  • H281 Katarakta při j.por. přeměny látek, výživy a endokrin .nemocech ZJ
  • H282 Katarakta při jiných nemocech ZJ
  • H288 Jiné onemocnění čočky při nemocech ZJ
  • H300 Ložiskový chorioretinální zánět
  • H301 Roztroušený chorioretinální zánět
  • H302 Cyclitis posterior
  • H308 Jiné chorioretinální záněty
  • H309 Chorioretinální zánět NS
  • H310 Chorioretinální jizvy
  • H311 Degenerace cévnatky
  • H312 Dědičná dystrofie cévnatky
  • H313 Krvácení a ruptura cévnatky
  • H314 Odchlípení cévnatky
  • H318 Jiná určená onemocnění cévnatky
  • H319 Onemocnění cévnatky NS
  • H320 Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • H328 Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech ZJ
  • H330 Odchlípení sítnice s trhlinou
  • H331 Rozštěp a cysty sítnice
  • H332 Serózní odchlípení sítnice
  • H333 Trhliny sítnice bez odchlípení
  • H334 Trakční odchlípení sítnice
  • H335 Jiné odchlípení sítnice
  • H340 Přechodný uzávěr sítnicové tepny
  • H341 Centrální uzávěr sítnicové tepny
  • H342 Jiné uzávěry sítnicové tepny
  • H348 Jiné sítnicové cévní uzávěry
  • H349 Sítnicový cévní uzávěr NS
  • H350 Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
  • H351 Retinopatie nedonošených
  • H352 Jiná proliferativní retinopatie
  • H353 Degenerace makuly a zadního pólu
  • H354 Periferní degenerace sítnice
  • H355 Dědičná dystrofie sítnice
  • H356 Krvácení retinální
  • H357 Oddělení sítnicových vrstev
  • H358 Jiná určená onemocnění sítnice
  • H359 Onemocnění sítnice NS
  • H360 Diabetická retinopatie (E10-E14+ s char. .3 na čtvrtém místě)
  • H368 Jiné postižení sítnice při nemocech ZJ
  • H400 Glaukom suspektní
  • H401 Primární glaukom otevřeného úhlu
  • H402 Primární glaukom uzavřeného úhlu
  • H403 Sekundární glaukom po úrazech oka
  • H404 Sekundární glaukom po zánětu oka
  • H405 Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
  • H406 Sekundární glaukom po léčivech
  • H408 Jiný glaukom
  • H409 Glaukom NS
  • H420 Glaukom při nem. endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek ZJ
  • H428 Glaukom při jiných nemocech ZJ
  • H430 Výhřez sklivce
  • H431 Krvácení do sklivce
  • H432 Krystalické uloženiny ve sklivci
  • H433 Jiné zákaly sklivce
  • H438 Jiné nemoci sklivce
  • H439 Nemoc sklivce NS
  • H440 Hnisavá endoftalmitida - endophthalmitis purulenta
  • H441 Jiná endoftalmitida
  • H442 Degenerativní myopie
  • H443 Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
  • H444 Hypotonie oka
  • H445 Degenerativní stavy očního bulbu
  • H446 Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
  • H447 Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
  • H448 Jiné nemoci bulbu očního
  • H449 Nemoc bulbu očního NS
  • H450 Krvácení do sklivce při nemocech ZJ
  • H451 Endoftalmitida při nemocech ZJ
  • H458 Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech ZJ
  • H46 Zánět zrakového nervu [neuritis nervi optici]
  • H470 Onemocnění zrakového nervu nezařazená jinde
  • H471 Edém papily NS
  • H472 Atrofie zrakového nervu
  • H473 Jiná onemocnění terče zrakového nervu
  • H474 Onemocnění optického chiazmatu
  • H475 Onemocnění jiných zrakových drah
  • H476 Onemocnění kortexu zrakové dráhy
  • H477 Onemocnění zrakových drah NS
  • H480 Atrofie zrakového nervu při nemocech ZJ
  • H481 Retrobulbární neuritida při nemocech ZJ
  • H488 Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech ZJ
  • H490 Obrna třetího mozkového nervu [nervi oculomotorii]
  • H491 Obrna čtvrtého mozkového nervu [nervi trochlearis]
  • H492 Obrna šestého mozkového nervu [nervi abducentis]
  • H493 Úplná (zevní) oftalmoplegie
  • H494 Progresivní zevní oftalmoplegie
  • H498 Jiný paralytický strabismus
  • H499 Paralytický strabizmus NS
  • H500 Konvergentní konkomitantní strabizmus
  • H501 Divergentní konkomitantní strabizmus
  • H502 Vertikální strabizmus
  • H503 Intermitentní heterotropie
  • H504 Jiná a neurčená heterotropie
  • H505 Latentní šilhání
  • H506 Mechanický strabizmus
  • H508 Jiný určený strabizmus
  • H509 Strabizmus NS
  • H510 Obrna konjugovaného pohledu
  • H511 Konvergence nedostatečná a nadměrná
  • H512 Internukleární oftalmoplegie
  • H518 Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
  • H519 Porucha binokulárního pohybu NS
  • H520 Hypermetropie - dalekozrakost
  • H521 Myopie - krátkozrakost
  • H522 Astigmatismus
  • H523 Anisometropie a aniseikonie
  • H524 Presbyopie
  • H525 Poruchy akomodace
  • H526 Jiné poruchy refrakce
  • H527 Porucha refrakce NS
  • H530 Amblyopie z anopsie
  • H531 Subjektivní poruchy vidění
  • H532 Diplopie
  • H533 Jiné poruchy binokulárního vidění
  • H534 Poruchy zorného pole
  • H535 Nedostatečné barevné vidění
  • H536 Šeroslepost
  • H538 Jiné poruchy vidění
  • H539 Porucha vidění NS
  • H540 Slepota binokulární
  • H541 Těžká zraková vada, binokulární
  • H542 Středně těžká zraková vada, binokulární
  • H543 Mírná nebo žádná zraková vada, binokulární
  • H544 Slepota monokulární
  • H545 Těžká zraková vada monokulární
  • H546 Mírná zraková vada jednoho oka
  • H549 Neurčená ztráta zraku (binokulární)
  • H55 Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
  • H570 Funkční vady zornice
  • H571 Oční bolest
  • H578 Jiné určené nemoci oka a očních adnex
  • H579 Nemoci oka a očních adnex NS
  • H580 Funkční vady zornice při nemocech ZJ
  • H581 Poruchy zraku při nemocech ZJ
  • H588 Jiné a určené nemoci oka a očních adnex při nemocech ZJ
  • H590 Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
  • H598 Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
  • H599 Poruchy oka a očních adnex po výkonu NS
  • P153 Poranění oka za porodu
  • P391 Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
  • Q100 Vrozená ptóza
  • Q101 Vrozené ektropium
  • Q102 Vrozené entropium
  • Q103 Jiné vrozené vady očního víčka
  • Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí
  • Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu
  • Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí
  • Q107 Vrozené vady očnice
  • Q110 Cystický bulbus oční
  • Q111 Jiný anoftalmus
  • Q112 Mikroftalmus
  • Q113 Makroftalmus
  • Q120 Vrozený zákal
  • Q121 Vrozené přemístění čočky
  • Q122 Kolobom [coloboma] čočky
  • Q123 Vrozená afakie
  • Q124 Sférofakie
  • Q128 Jiné vrozené vady čočky
  • Q129 Vrozené vady čočky NS
  • Q130 Kolobom [coloboma] duhovky
  • Q131 Chybění duhovky
  • Q132 Jiné vrozené vady duhovky
  • Q133 Vrozený zákal rohovky
  • Q134 Jiné vrozené vady rohovky
  • Q135 Modrá skléra
  • Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka
  • Q139 Vrozené vady předního segmentu oka NS
  • Q140 Vrozené vady sklivce
  • Q141 Vrozené vady sítnice
  • Q142 Vrozená vada disku zrakového nervu [nervi optici]
  • Q143 Vrozené vady cévnatky
  • Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
  • Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka NS
  • Q150 Vrozený glaukom
  • Q158 Jiné určené vrozené vady oka
  • Q159 Vrozené vady oka NS
  • S001 Zhmoždění (kontuze) očního víčka a periokulární krajiny
  • S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
  • S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
  • S0230 Zlomenina spodiny očnice; zavřená
  • S0231 Zlomenina spodiny očnice; otevřená
  • S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu
  • S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
  • S051 Zhmoždění (kontuze) očního bulbu a tkání očnice
  • S052 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
  • S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
  • S054 Pronikající (penetrující) rána očnice s nebo bez cizího tělesa
  • S055 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu s cizím tělesem
  • S056 Pronikající (penetrující) rána očního bulbu bez cizího tělesa
  • S057 Avulze (vytržení) oka
  • S058 Jiná poranění oka a očnice
  • S059 Poranění oka a očnice NS
  • T150 Cizí těleso v rohovce
  • T151 Cizí těleso ve spojivkovém vaku
  • T158 Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
  • T159 Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
  • T260 Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
  • T261 Popálenina rohovky a spojivkového vaku
  • T262 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T263 Popálenina jiných částí oka a očních adnex
  • T264 Popálenina oka a očních adnex, část NS
  • T265 Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
  • T266 Poleptání rohovky a spojivkového vaku
  • T267 Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
  • T268 Poleptání jiných částí oka a očních adnex
  • T269 Poleptání oka a očních adnex, část NS
  • T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky
  • T853 Mechanická komplikace jiných očních protet. pomůc., implant.a štěpů.
  • T904 Následky poranění oka a očnice
 • | Hlavní diagnózy - diabetická retinopatie (pouze s výkonem na oku)
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace