ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I01 Transplantace rohovky včetně chirurgického výkonu na čočce

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nezánětlivým onemocněním rohovky, u kterých byla transplantována rohovka. Zároveň však u těchto pacientů v rámci stejné hospitalizace došlo k chirurgickému výkonu pro funkční poruchu čočky (nejčastěji z důvodu šedého zákalu). Tedy v rámci hospitalizačních případů zařazovaných do této DRG báze jsou řešeny během 1 hospitalizace 2 různé onemocnění. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-F01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nezánětlivé onemocnění rohovky
  • H170 Adherující leukom
  • H171 Jiný centrální rohovkový zákal
  • H178 Jiné rohovkové jizvy a zákaly
  • H179 Rohovková jizva a zákal NS
  • H180 Rohovková pigmentace a depozita
  • H181 Bulózní keratopatie
  • H182 Jiný edém rohovky
  • H183 Změny v rohovkových vrstvách
  • H184 Degenerace rohovky
  • H185 Dědičné dystrofie rohovky
  • H186 Keratokonus
  • H187 Jiné deformace rohovky
  • H188 Jiná určená onemocnění rohovky
  • H189 Nemoc rohovky NS
  • H198 Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech ZJ
  • H590 Keratopatie (bulózní afakická) po operaci katarakty
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transplantace rohovky
  • 75329 PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA
  • 75437 KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na čočce
  • 75345 EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY)
  • 75351 EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY
  • 75355 SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ
  • 75427 FAKOEMULZIFIKACE - 1 OKO
  • 75429 INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace