ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 02-I04 Rekonstrukční chirurgický výkon na očnici

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 02-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním očnice, u kterých byl proveden rekonstrukční výkon na očnici a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou na základě závažnosti hlavní diagnózy definovány 2 DRG skupiny.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 4
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 02-T01, 02-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zlomenina očnice
  • S0230Zlomenina spodiny očnice; zavřená
  • S0231Zlomenina spodiny očnice; otevřená
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukce zlomeniny očnice
  • 71657TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)
  • 75381REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy očnice
  • H052Exoftalmické stavy
  • H053Deformace očnice
  • H054Enoftalmus
  • H058Jiná onemocnění očnice
  • H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukce očnice
  • 75381REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace